На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 15-22
Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров‘я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України
Омельченко Е.М.1, Полька О.О.1, Єлізарова О.Т.1, Карташова С.С.2
1 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
2 Київський національний торговельно-економічний університет

УДК: 614.1/2: 314.18 : 314.4

РЕФЕРАТ:
Серед факторів способу життя, що негативно впливають на здоров’я людини, у тому числі на показники дихальної, репродуктивної, травної та серцево-судинної систем, паління посідає одне з перших місць.
Предметом дослідження був зв’язок між тютюнопалінням і захворюваністю, поширеністю та смертністю від серцево-судинних хвороб (ССХ) з урахуванням вікової структури української популяції. Ці захворювання були обрані як індикатор негативного впливу паління.
Мета дослідження: виявлення трендів варіативності серцево-судинної патології серед населення під впливом активного та пасивного тютюнопаління, визначення ступеня зв’язку між цими показниками, а також оцінка причинно-наслідкових зв’язків.
Матеріали та методи дослідження. Аналіз даних проведено на основі матеріалів офіційної державної статистики та власних ретроспективних даних генетичного моніторингу.
Результати. В Україні від 2009 року чинне законодавство суттєво обмежує паління у громадських місцях. Очікувалося, що вищезазначені заходи, внаслідок зменшення інтенсивності паління, мали призвести до зменшення захворюваності (смертності) від ССХ протягом тривалого періоду після набрання чинності законодавчих змін. Частка курців в Україні (вік 12+) за 2013-2016 роки нижча на 17,4% (t=4,6; p<0,01), ніж за 2004-2012. Водночас спостерігалося зменшення частки тих, хто викурює 1-5 або понад 20 сигарет на день. Від 2009 до 2016 року захворюваність на ССХ зменшилася на 23%, а рівень смертності від ССХ знизився на 9%. Це зниження відбувалося за рахунок зменшення кількості курців (майже на 32%) та за рахунок скорочення обсягу продажів сигарет (не менше ніж на 39%). Встановлено залежність між зниженням частки курців у популяції та зниженням захворюваності і смертності на серцево-судинні захворювання (р<0,05).
Висновки. Введення у дію Закону України про боротьбу з тютюнопалінням мало позитивну системну дію, вплив якої позначився на зниженні захворюваності та смертності населення України від серцево-судинних хвороб, що значно покращує демографічну ситуацію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
спосіб життя, паління, профілактика серцево-судинних захворювань
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердечно-сосудистые заболевания. Режим доступа : https://www.who.int/cardiovascular_diseases/ru/
2. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення : Закон України зі змінами від 16.10.2012 № 5460-VI. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
3. Timchenko О., Lynchak O., Kartashova S., Omelchenko E. Radionuclide Polluted Settlements: the Probability of Birth Defects among the Newborns and Spontaneous Abortions among Women. Chоrnobyl – 20 Years Later. Experiences and Lessons for the Future: Program and Abstracts. Berlin, 2006. P. 25-26.
4. Полька О.О., Омельченко Е.М., Качко Г.О., Педан Л.Р. Фолієва кислота у профілактичній медицині. Довкілля та здоров’я. 2017. № 2 (82). С. 22-26.
5. Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS), Україна, 2010. Звіт за результатами дослідження. К., 2010. 159 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.