На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 14-16
Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні
Бузинний М.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777 : 351.777.6 : 539.16

РЕФЕРАТ:
Мета досліджень. Аналіз методичних підходів до контролю радіоактивності питної води, обґрунтування дій і рамок дії різних нормативів і методів.

Матеріали і методи досліджень. При дослідженні води застосовувалися різні радіометричні й спектрометричні методи, які задовольняють правилам достатньої вибірковості та чутливості, що дозволяє виконувати обмеження по нормуванню величини радіоактивності та / або дози.

Результати досліджень. Проаналізовано методичні підходи до контролю радіоактивності питної води в Україні. Розмежовані пріоритети застосування вимог НРБУ-97, ДСанПіН 2.2.4-171-10, Директиви 98/83 / ЄС про радіоактивність води, обґрунтовано алгоритми проведення досліджень на виконання вимог діючих нормативів і особливості поширення зазначених нормативів.

Висновки. Існуючі нормативи НРБУ-97, ДСанПіН 2.2.4-171-10, що стосуються радіоактивності питної води, включають або доповнюють один одного, а для розширення сфери дії вимог Директиви 98/83/ЄС на території України необхідно спочатку затвердити відповідні зміни в ДСанПіН 2.2. 4-171-10.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
директива 98/83/ЄС, природна радіоактивність води, тритій, радон, сумарна-бета та сумарна-альфа активності, 226Ra, 228Ra, сумарна активність ізотопів урану, 90Sr, 137Cs, 224Ra, 210Pb, 210Po.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бузинний М.Г. Еволюція гігієнічних регламентів для урану в питній та підземній воді. Гігієна населених місць: зб. наук. праць. Київ, 2004. Вип.43. С. 316 – 321.
2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.6.5.00198. Київ, 2003. 127 с.
3. WHO. Water Safety. Radiological Aspects. URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/GDW9rev1and2.pdf
4. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
5. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the Quality of Water Intended for Human Consumption.
6. Szabo Z., dePaul V. T., Kraemer Th. F., Parsa B. Occurrence of Radium-224, Radium-226 and Radium-228 in Water of the Unconfined Kirkwood-CohanseyAquifer System, Southern New Jersey : U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2004-5224. 110 p. https://doi.org/10.3133/sir20045224
7. Zelensky A.V., Buzinny M.G., Los I.P. Measurement of Radium-226, Radon-222, and Uranium-238, 234 in Underground Water of the Ukraine with Ultra Low-Level Liquid Scintillation Counter. Liquid Scintillation Spectrometry 92 : Proc. Of Int. Conf. On Advances in LSC (Vienna, Austria, Sep. 14-18, 1992). Tucson: Radiocarbon, 1993. Р. 405-411.
8. Бузинний М.Г. Природна радіоактивність питної води свердловин на території України. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали XIV з'їзду гігієністів України (19-21 травня 2004 р., Дніпропетровськ). К., 2004. Т.II. С. 308-310.
9. Buzinny M., Sakhno V., Romanchenko M. Natural Radionuclides in Underground Water in Ukraine. LSC 2010. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry : Proc. Of the Intern. Сonf. (Paris, 6-10, September 2010). 2010. Р. 81-85.
10. Shiraishi K., Igarashi Y., Yamamoto M. et al. Concentrations of Thorium and Uranium in Freshwater Samples Collected in the Former USSR. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1994. Vol.185(1). P. 157-165. https://doi.org/10.1007/BF02042962
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.