На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 58-63
Hygienic assessment of fungycidesm on human health influence risk after consumption of agricultural products growed in their application
Вавріневич О.П.1, Антоненко А.М.1, Омельчук С.Т.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Гігієнічна оцінка ризику несприятливого впливу фунгіцидів на здоров’я людини при споживанні сільськогосподарської продукції, вирощеної з їх застосуванням

Основним компонентом раціонального харчування є обов’язкове споживання овочів та фруктів. Відомо, що застосування хімічних засобів захисту рослин для боротьби з різними захворюваннями є невід’ємною частиною інтенсивної технології вирощування плодових, овочевих культур та виноградників, проте наявність залишкових кількостей їх у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині може призвести до порушень здоров’я споживачів.

Метою роботи була гігієнічна оцінка ризику впливу фунгіцидів на здоров’я людини при споживанні сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням їх.

Матеріали та методи. Розраховані періоди напівруйнування (τ 50) речовини у рослинах. Для цього був використаний метод математичного моделювання. Для оцінки отриманих показників ми запропонували алгоритм комплексної оцінки можливого негативного впливу на організм людини пестицидів під час використання сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням їх. Результати і обговорення.

Результати розрахунків та порівняння отриманих величин показали, що значення можливого щоденного споживання пестицидів з продуктами були значно нижчими, ніж допустиме щоденне споживання пестицидів з продуктами для усіх досліджених овочевих культур.

Висновки. Встановлено, що величина ризику шкідливого впливу фунгіцидів під час споживан- ня сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням їх, на 1-2 порядки нижче за допустимий і коливається від 1,2х10-2 до 2,6х10-1.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ризик, споживання, допустимий, сільськогосподарська продукція, можливий
ЛІТЕРАТУРА:
1. Глобальная стратегия ВОЗ в области рациона питания, физической активности и здоровья (Утверждена Всемирной Ассамблеей Здоровья. Резолюция 57.17 от 22 мая 2004 г.). URL : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf
2. Цимбаліста Н.В., Давиденко Н.В. Стан фактичного харчування населення та аліментарно обумовлена захворюваність. Проблеми харчування. 2008. № 1–2 (18). С. 32–35.
3. Rimm E.B., Ascherio A., Giovannucci E. et al. Vegetable, fruit, and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease among men . JAMA. 1996. Vol. 275, №6. Р. 447–451.
4. Давиденко Н.В., Смирнова І.П., Горбась І.М., Кваша О.О. Харчування і артеріальна гіпертензія. Укр. кардіол. журн. 2004. № 5. С. 2–6.
5. Черных А.М. Угроза здоровью человека при использовании пестицидов. Гигиена и санитария. 2003. № 5. С. 25–29.
6. Safe use of pesticides. WHO Technical report series. Geneva : WHO, 1991. Vol. 813. 179 р.
7. Антонович Е.А., Седокур Л.К. Качество продуктов питания в условиях химизации сельского хoзяйства. Справочник. К. : Урожай, 1990. 240 с.
8. EU – Pesticides database : Maximum Residue Levels. URL : http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm
9. Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods : Maximum Residue Limits (MRLs). List of Agricultural Chemicals in Foods. URL : http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html
10. Health Canada : Maximum Residue Limits for Pesticides. URL : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php
11. Codex Alimentarius : Codex Pesticides Residues in Food Online Database. URL : http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/pesticides/en/
12. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Офіційне видання. Київ : Юнівест Медіа, 2016. 1026 с.
13. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності : ДСанПіН 8.8.1.002-98. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Київ, 2000. Т. 9. Ч. 1. С. 249–266.
14. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов : МУ № 4263-87. К. : М-во здравоохранения СССР, 1988. 210 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.