На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 62-66
Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров’я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – вагома складова реалізації профілактичних заходів
Сердюк А.М.1, Гуліч М.П.1, Коблянська А.В.1, Любарська Л.С.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Актуальність обумовлена ​​необхідністю вивчення як рівня обізнаності молоді щодо факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань, так і ступеня їх поширеності куріння серед прогнозування наслідків реалізації профілактичних заходів.
Мета - визначення рівня обізнаності студентів про поведінкових факторах ризику розвитку неінфекційних захворювань і усвідомлення ними загрози цих факторів для здоров'я.
Матеріали та методи. Проведено опитування студентів Київського національного торгово-економічного університету за спеціальністю: харчова технологія та товарознавство (вибірка - 430 респондентів) про основних фактори ризику розвитку неінфекційних захворювань, а також усвідомлення молоддю ролі способу життя для збереження здоров'я.
Результати. Було показано, що про вплив поведінкових факторів на розвиток неінфекційних захворювань обізнані більшість студентів: про вплив нераціонального харчування - 87,4%, недостатній фізичній активності - 80,9%, зловживання алкоголем і слабоалкогольними напоями - 92,2%, куріння - 91, 6%. Однак, ця обізнаність не приводить до усвідомлення загрози їх здоров'ю: вживають солодкі газовані та слабоалкогольні напої (відповідно: 68% - дівчата, 92% - юнаки; 65% - дівчата, 71% - юнаки), кожна третя дівчина і більше 40% воліють випивати чай або каву з 2 і більше ложками цукру, вживають 25 г і більше солі на добу, а також 25% респондентів вживають маргарини і спреди, близько 25% невживані щодня фрукти і овочі; курять сигарети і вживають наркотики відповідно 23,8% - дівчата, 43,7% - юнаки та 10,3% респондентів.
Встановлено, що тільки 55% опитаних вказали про активний спосіб життя і підтримці своєї фізичної форми.
Наведене дослідження свідчить про необхідність подальшого удосконалення інформаційних та навчальних програм для поліпшення обізнаності та усвідомлення молодята небезпеки основних поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
неінфекційні захворювання, поведінкові фактори ризику, спосіб життя, обізнаність, усвідомлення, опитувальні анкети.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Неинфекционные заболевания. Информационный бюллетень Апрель 2017 г. Режим доступа : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/350278/Fact-sheet-SDG-NCD-FINAL-25-10-17.pdf
2. Достижение девяти глобальных целей по НИЗ, общая ответственность: Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2014 / Всемирная организация здравоохранения. 2014. 16 с. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148114/9789241564854_eng.pdf;jsessionid=56136821DEC08BE3EBF11DDA6EF4AA8A?sequence=1
3. Европейский план действий в области пищевых продуктов и питания на 2015–2020 гг. URL : http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2015/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020
4. Стратегия предупреждения хронических заболеваний в Европе. Основное внимание – действиям общества по укреплению общественного здоровья. Видение стратегии с позиции CINDI / Всемирная организация здравоохранения. Копенгаген, 2005. 64 с.
5. Сердюк А.М., Полька.Н.С., Гуліч М.П. Профілактика неінфекційних захворювань, що пов’язані зі способом життя, особливостями харчування та фізичною активністю – вагомий напрям національної стратегії охорони здоров’я населення України. Журнал Академії медичних наук. 2010. Т.16. № 2. С. 299-307.
6. Гуліч М.П., Коблянська А.В. Профілактика неінфекційних захворювань та боротьба з факторами ризику їх розвитку: підходи до впровадження заходів Глобальної стратегії ВООЗ запобігання і контролю неінфекційних захворювань в Україні. Довкілля та здоров’я. 2010. № 2. С. 57-62.
7. Осуществление концептуального видения политики Здоровье–2020 : стратегическое руководство в интересах здоровья в XXI веке. Реализация задуманного / Всемирная организация здравоохранения. 2014. 108 с.
8. Молодь в світі, що змінюється / UNICEF. Женева, 2000. С. 44.
9. Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREF / Всемирная организация здравоохранения. 2004. URL : http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/russian_whoqol.pdf
10. Качественные индикаторы для мониторинга достижения целевых ориентиров политики Здоровье–2020 / Всемирная организация здравоохранения. Копенгаген, 2014. 50 с.
11. Разработка показателей для целевых ориентиров политики Здоровье–2020. Первое совещание группы экспертов (Утрехт, Нидерланды, 18–19 июня 2012 г.) / Всемирная организация здравоохранения, 2012. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/172510/Developing-indicators-for-the-Health-2020-targets-Rus.pdf?ua=1
12. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2015. Целевые ориентиры и более широкая перспектива – новые рубежи в работе с фактическими данными / Всемирная организация здравоохранения. 2015. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/291518/EHR_High_RU_WEB_01.pdf?ua=1
13. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
14. Стимулирование потребления фруктов и овощей во всем мире. URL : http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/ru/index1.html
15. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. ВОЗ, 2004. 18 с.
16. Питание и здоровье в Европе. Резюме / Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген, 2003. 38 с. URL : http://www.euro.who.int/document/e78578R.pdf
17. WHO Guideline: Sugars intake for adults and children. URL : http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/ru/
18. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Артюх О.П. та ін. Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. К. : ЮНІСЕФ; Укр. ін.-т соц. досліджень ім. О. Яременка, 2011. 172 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.