На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 48-54
About radiocarbon in environmental researches in Ukraine
Бузинний М.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

АНОТАЦІЯ:
Назва статті: Про радіовуглець в екологічних дослідженнях в Україні

У статті представлено аналіз основних напрямків використання досліджень радіовуглецю в Україні для різноманітних завдань екології: викиди CO2 АЕС і ТЕС, CO2 викиди транспорту, радіоактивний графіт і довкілля, баланс викидів CO2 в атмосферу. Дослідження стосувались штатних та аварійних умов роботи об’єктів енергетики, різних напрямків і застосування відповідних методичних розробок. Дано коротку інформацію про основні результати, проблеми і перспективи. Приділено увагу деяким теоретичним та методичним питанням.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:
екологія, радіовуглець, 14C, АЕС, ТЕС, транспорт, викопне паливо
ЛІТЕРАТУРА:
1. Соботович Э.В., Ковалюх Н.Н., Чебаненко С.И. Дендрорадиоэкология в зоне влияния Чернобыльской АЭС. Принципы и методы ландшафтно-геохимических исследований миграции радионуклидов: сб. тез. всесоюзн. совещ. М., 1989. C. 125.
2. Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. Химическая подготовка образцов для радиоэкологических исследований радиоуглерода. Радиоизотопы в экологических исследованиях. К. : Наукова думка, 1992. C. 93 - 101
3. Бузынный М.Г., Зеленский А.В., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., Санин Е.В. Ретроспективное восстановление уровня аварийного выброса 14С в атмосферу вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии: матер. науч. конф. К., 1993. C. 118 - 124.
4. Бузынный М.Г., Лось И.П., Зеленский А.В., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. О возможной корреляции уровней C-14 в растительности с I-131 в щитовидной железе после аварии на ЧАЭС. Актуальные проблемы ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС: тез. докл. укр. науч.-практ. конф. Часть I. Киев, 1993. C. 48 - 49.
5. Kovalyukh N., Skripkin V., Sobotovich E., Buzinny M., Sanin E. Radiocarbon of accidental release of Chernobyl NPP in annual tree rings. Geochronometria. 1994. Vol. 10. P. 217 – 224.
6. Зеленский А.В., Бузынный М.Г. Энергетическая калибровка жидкостно-сцинтилляционного бета-спектрометра. Актуальные проблемы ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС : тезисы докл. научно-практ. конф. Киев, 1993. Ч. I. С. 126.
7. Buzinny M., Kovaliukh N., Los I., Skripkin V. Radiocarbon releases of Zaporozhye NPP. Geochronology and Dendrochronology of Old Town’s and Radiocarbon Dating of Archaeological Findings: Proc. Conf. Vilnius : Vilnius University Press, 1994. P. 7 - 12.
8. McCartney M., Baxter M.S., Scott E.M. Carbon-14 discharges from the nuclear fuel cycle: Local effects. Journal of Environmental Radioactivity. 1988. Vol. 8. Is. 2. P. 157 – 171. DOI : https://doi.org/10.1016/0265-931X(88)90023-9
9. Buzinny M., Kovalyukh N., Likhtarjov I., Los I., Nesvetajlo V., Pazdur M., Sobotovich E. Ecological Chronology of Nuclear Fuel Cycle Sites. Radiocarbon. 1995. Vol. 37 (2). P. 469 - 473. DOI : https://doi.org/10.1017/S0033822200030940
10. Buzinny M., Skripkin V. Newly Designed 0.8-ML Teflon® Vial for Microvolume Radiocarbon Dating. Radiocarbon. 1995. Vol. 37 (2). P. 743 - 747. DOI : https://doi.org/10.1017/S0033822200031283
11. Buzinny M., Likhtarev I., Los I., Talerko N., Tsigankov N. 14C Analysis of Annual Tree Rings from the Vicinity of the Chernobyl NPP. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 373 - 379. doi:10.1017/S003382220001825.
12. Kovaliukh N., Skripkin V., Van Der Plicht J. 14C Cycle in the Hot Zone Around Chernobyl. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 391 - 397. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200018270
13. Skripkin V., Kovaliukh N. Recent Developments in the Procedures Used at the Sscer Laboratory for the Routine Preparation of Lithium Carbide. Radiocarbon. 1997. Vol. 40 (1). P. 211 - 214. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200018063
14. Benzene Line. Chemical Equipment for C-14 Dating. URL: http://benzene-line.com
15. Бузинний М.Г., Талерко М.М. Штатні викиди Чорнобильської АЕС. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 36 (1). C. 234 - 242.
16. Бузинний М.Г., Талерко М.М. Ретроспективні дослідження радіовуглецю Чорнобильського аварійного викиду. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 36 (1). C. 246 - 260.
17. Buzinny M. Radioactive Graphite Dispersion in the Environment in the Vicinity of the Chernobyl Nuclear Power Plant. Radiocarbon. 2006. Vol. 48 (3). P. 451 - 458. doi: https://doi.org/10.1017/S003382220003887X
18. Бузинний М., Скрипкін В. Дослідження радіоактивного графіту у лісовій підстилці. Довкілля та здоров’я. 2018. № 3 (88). С. 71 - 74. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.03.071
19. Бузынный М.Г. Уровни выбросов радиоуглерода объектов ядерного топливно-энергетического комплекса на территории бывшего СССР. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. К., 2003. Вип. 1 (9). С. 110 - 119.
20. Бузинний М.Г. Особливості розподілу радіовуглецю у фракціях деревини останнього сторіччя. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 61. С. 254 - 258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2013_61_42
21. Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Романченко М. О., Чирков В. С., Сахно В. І. До питання ретроспективного дослідження 14С в атмосфері. Довкілля та здоров'я. 2014. № 3. С. 43 - 46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_10
22. Бузинний М.Г., Гуленко С.В., Михайлова Л.Л., Романченко М.О., Сахно В.І. Радіовуглець як маркер сучасних антропогенних змін в довкіллі. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 200 – 207.
23. Бузинний М. Г., Гуленко С. В., Романченко М. О., Чирков В. С., Михайлова Л. Л., Сахно В. І. Розподіл радіовуглецю в траві поблизу автомагістралей . Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 66. С. 168 - 175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2015_66_27
24. Skripkin V.V., Buzynnyi M.G. Teflon Vials For Precise C-14 in Benzene Measurements by LSC. Technique Biological and Chemical Research. 2017. Vol. 4 (9). P. 229 - 233. URL: http://www.ss-pub.org/wp-content/uploads/2017/09/BCR2017052201.pdf
25. Zlobenko B., Fedorenko Y., Yatcenko V., Shabalin B., Skripkin V. Investigation on Conversion of I-graphite from Decommissioning of Chernobyl NPP into a Stable Waste Form Acceptable for Long Term Storage and Disposal. IAEA-TECDOC-1790: Report. Vienna: IAEA, 2016. 15 p. 26.
26. Бузинний М.Г. Підхід до оцінки відсоткової частки органічної фракції у паливі з відходів на основі технологій синтезу бензолу та РСЛ радіо вуглецю. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання) : зб. тез наук.- пр. конф. К., 2017. Вип. 17. С. 149 - 150.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.