На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 46-49
Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Чернівці
Грачова Т.І.1
1 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

УДК: 613.954:613.16(477.85)

АНОТАЦІЯ:
Метою наших досліджень було вивчення впливу факторів навколишнього середовища (показники, які характеризують якість харчових раціонів: калорійність, вміст білка, вуглеводів, жирів, кальцію і фосфору; ступінь забруднення грунту малими дозами важких металів і радіонуклідів, гігієнічні умови в дитячих навчальних закладах) на показники фізичного розвитку дитячого населення м.Чернівці.

Матеріали та методи. З метою вивчення впливу зазначених факторів навколишнього середовища на показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку і його гармонійність проведено аналіз множинної регресії.
Крім цього, розраховані показники достовірності для коефіцієнтів регресії. Порівняння значущості впливу факторів навколишнього середовища і харчування на показники фізичного розвитку проводили за величинами -коефіцієнтів, а також визначали відсоток впливу вивчених факторів (d).

Отримані результати оброблені на персональному комп'ютері за допомогою програмного забезпечення Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США).
Результати регресії дозволили виділити групи ризику дітей дошкільного віку, куди віднесені 3-річні хлопчики і дівчатка і хлопчики у віці 3.5 років з різко дисгармоническим фізичним розвитком за рахунок дефіциту маси тіла, на фізичний розвиток яких статистично достовірно впливає більшість вивчених факторів.
Використання аналізу множинної регресії дозволило розрахувати і обґрунтувати з позицій вариационно-статистичного аналізу регресивні моделі змін показників гармонійності фізичного розвитку дітей дошкільного віку, які можуть виникати при зміні досліджених факторів навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фізичний розвиток, харчування, фактори довкілля, аналіз множинної регресії
ЛІТЕРАТУРА:
1. Баранов А.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина. – М. : Медицина, 2008. – 365 с.
2. Полька Н.С. Зміни у фізичному розвитку дошкільників м. Києва за останні 20 років / Н.С. Полька, С.М. Джурінська // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. – К., 2005. – 192 с.
3. Полька Н.С. Сучасні підходи до оцінки стану здоров’я у гігієні дитинства (огляд літератури та власних досліджень) / Н.С. Полька, О.В. Бердник // Журнал НАМН України. – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 226-235.
4. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа: Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. – М. : Форум, 2008. – 464 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.