На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 30-37
Навчальний стрес у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти: психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції
Макаров С.Ю.1, Сергета І.В.1, Серебреннікова О.А.1
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

УДК: 371.715:612.176:613.86:159.944/.95

РЕФЕРАТ:
Метою дослідження було обґрунтування психофізіологічних критеріїв діагностики та психогігієнічної корекції навчального стресу у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти.

Матеріали та методи дослідження. Наукові дослідження проводились на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, де під наглядом перебували 227 студентів у віці від 17 до 22 років. Для адекватної реалізації поставленої мети використовувався чітко структурований комплекс високоінформативних психофізіологічних і психодіагностичних методів та методів експертних оцінок і статистичного аналізу.

Результати. Дані, отримані в ході проведених досліджень, засвідчують той факт, що до числа провідних психофізіологічних критеріїв оцінки адаптаційних можливостей організму студентів сучасних закладів вищої медичної освіти в умовах навчального стресу необхідно віднести: визначення, урахування та оцінку характеру змін з боку провідних особливостей психофізіологічних функцій організму студентів закладів вищої освіти медичного профілю в динаміці навчального року в умовах постійного навчального стресу; урахування даних психофізіологічного аналізу закономірностей зрушень з боку провідних особливостей особистості студентів закладів вищої медичної освіти, що відбуваються впродовж навчального року в умовах постійного навчального стресу; встановлення характеру змін з боку провідних характеристик функціональних можливостей організму та особливостей перебігу психофізіологічної адаптації студентів в умовах передекзаменаційного та екзаменаційного ситуативного навчального стресу; урахування даних прогностичної оцінки особливостей перебігу процесів психофізіологічної адаптації студентів протягом навчального року та змін з боку її окремих фізіологічно- і психічно-обумовлених корелят серед дівчат і юнаків, а також використання методики комплексної оцінки рівня вираження навчального стресу у студентів закладів вищої медичної освіти впродовж часу навчання та у передекзаменаційний і екзаменаційний періоди.

Висновки. В ході проведених досліджень визначені та обґрунтовані психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції навчального стресу у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
студенти, сучасні заклади вищої медичної освіти, навчальний стрес, діагностика, корекція
ЛІТЕРАТУРА:
1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 317 с.
2. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы. Москва, 2006. 623 с.
3. Богачoва О.С., Васильченко І.О., Веремієнко О.В. та ін. Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень / за ред В.М. Лісового, В.О. Коробчанського. Одеса : Прес-кур’єр, 2016. 520 с.
4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара : Бахрах-М, 2011. 667 с.
5. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Мостова О.П., Панчук О.Ю., Дударенко О.Б. Наукові принципи психогігієнічної діагностики стану здоров’я дітей, підлітків та молоді. Довкілля та здоров’я. 2012. № 4 (64). С. 21–25.
6. Сергета І.В. Донозологічні зрушення у стані психічного здоров’я: сучасні психогігієнічні підходи до тлумачення, діагностики та оцінки. Науковий журнал МОЗ України. 2013. № 3 (4). С. 36–49.
7. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., Макаров С.Ю. Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи, реалії та шляхи розвитку. Довкілля та здоров’я. 2016. № 4 (80). С. 46–52. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2016.04.046
8. Baste V.S., Gadkari J.V. Study of stress, self-esteem and depression in medical students and effect of music on perceived stress. Indian Journal of Physiology and Pharmacology. 2014. № 58. Р. 298–301.
9. Aherne D., Farrant K., Hickey L., Hickey E., McGrath L., McGrath D. Mindfulness based stress reduction for medical students: optimising student satisfaction and engagement. BMC Medical Education. 2016. Vol. 16. № 1. 209. DOI: https://doi.org/10.1186/s12909-016-0728-8
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.