На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 19-24
Оцінка збитків здоров’ю населення від короткочасного впливу високих концентрацій озону
Турос О.І.1, Петросян А.А.1, Маремуха Т.П.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета: визначення та аналіз отриманих концентрацій озону в атмосферному повітрі м. Київ та кількісна оцінка його короткочасного впливу на здоров'я населення.
Матеріали та методи. Вимірювання концентрацій озону в атмосферному повітрі м. Київ проводилося за допомогою газового аналізатора APOA 370 HORIBA протягом 3 років з червня по серпень (2017-2019 рр.) в денний час (з 10:00 до 18:00). Отримані дані були зіставлені з гранично допустимою концентрацією, згідно з наказом МОЗ України №52 від 14.01.2020 р (ПДКм.р. - 0,16 мг / м3), і міжнародними критеріями, встановленими Директивою 2008/50/ЄС (8-годинна концентрація - 0,12 мг/м3) і ВООЗ (8-годинна концентрація - 0,10 мг/м3). Для кількісної оцінки короткочасного впливу зареєстрованих концентрацій озону на здоров'я населення в 2017-2018 рр. використовувався міжнародний програмний комплекс AirQ +.
Результати. Аналіз даних дозволив зробити висновок, що рівні забруднення атмосферного повітря озоном в м. Київ перевищують граничні значення, рекомендовані гігієнічними нормативами України, а також Директивою 2008/50/ЄС та ВООЗ. Середні концентрації озону визначалися на рівні в: 2017 г. (0,20 ± 0,03) мг/м3; 2018 г. (0,19 ± 0,04) мг/м3; 2019 г. (0,18 ± 0,05) мг/м3. Максимальне перевищення спостерігалося в червні і знаходилося на рівні 1,4 ГДКм.р. 8-годинні концентрації озону перевищували міжнародні граничні значення, встановлені Директивою 2008/50/ЄС та ВООЗ, в 97,0 і 98,0% випадків відповідно (максимально в 2,7 рази). Кількість додаткових смертей на 100 тисяч населення становило для 2017 г. (2018 г.): 65,39 (62,65) випадків від хвороб системи кровообігу; 59,21 (56,87) - загальної смертності; 1,30 (1,38) - хвороб органів дихання.
Висновок. Проведені дослідження доводять необхідність обов’язкового впровадження в систему моніторингу спостереження за концентраціями озону в приземному шарі атмосферного повітря для оцінок масштабів людських втрат та інформування щодо можливих загроз громадському здоров’ю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, моніторинг, приземний озон, AirQ+.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Air quality guidelines — global update 2005. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2006. 484 p. URL : https://apps.who.int/iris/handle/10665/107823
2. Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE : technical report. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2014. 65 p. URL : https://apps.who.int/iris/handle/10665/153692
3. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP : technical report. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. 302 p. URL : https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report
4. Gold D.R., Samet J.M. Air pollution, climate, and heart disease. Circulation. 2013. Vol. 128. P. 411-414. DOI : https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003988
5. State of Global Air 2018 : special report / Health Effects Institute. Boston, MA, 2018. 24 p. URL : https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga-2018-report.pdf
6. Bates D.V. Ambient ozone and mortality. Epidemiology. 2005. Vol. 16 (4). P. 427–429. DOI : https://doi.org/10.1097/01.ede.0000165793.71278.ec
7. Gryparis A., Forsberg B., Katsouyanni K., Analitis A., Touloumi G., Schwartz J. et. al. Acute Effects of Ozone on Mortality from the «Air Pollution and Health: A European Project Approach». Am. J. Respir. Crit. CareMed. 2004. Vol. 170. P. 1080–1087. DOI : https://doi.org/10.1164/rccm.200403-333OC
8. Farraj A., Hazari M., Winsett D.W., Kulukulualani A., Carll A.P., Haykal-Coates N. et al. Overt and Latent Cardiac Effects of Ozone Inhalation in Rats: Evidence for Autonomic Modulation and Increased Myocardial Vulnerability. Environmental Health Perspectives. 2012. Vol. 120 (3). P. 348–354. DOI : https://doi.org/10.1289/ehp.1104244
9. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152. 44 p. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050
10. Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря : Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. № 827. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
11. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць : Наказ МОЗ України №52 від 14.01.2020 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №156/34439 від 10.02.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text
12. AirQ+: Key Features. WHO Regional Office for Europe. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/309994/AirQ1-0-Key-features.pdf?ua=1
13. Mudu P., Gapp C., Dunbar M. AirQ+ Example of Calculations. WHO Regional Office for Europe, 2018. 31 p. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/371551/AirQ-Examples-of-calculations_ENG.pdf?ua=1
14. Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України». URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp
15. Потемкин В.Л, Потемкина Т.Г., Гусева Е.А. Динамика атмосферного озона в условиях высокогорья. Вестник ИрГТУ. 2015. №3. C. 93-98. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-atmosfernogo-ozona-v-usloviyah-vysokogorya
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.