На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 29-36
Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників
Яворовський О.П.1, Ткачишин В.С.1, Арустамян О.М.1, Костюченко А.М.2, Солоха Н.В.1
1 Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця, м. Київ
2 ДП „Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України”

УДК: 613.63-541.182.024-03:57.013

АНОТАЦІЯ:
Широке застосування наноматеріалів у всіх областях науки і техніки збільшується з року в рік. Використання наночастинок в різних сферах виробництва характеризується потенційною небезпекою для здоров'я працюючих з цими сполуками. Дослідження застосування наночасток в промисловості і медицині значно випереджає дослідження їх токсикологічних властивостей. Саме тому вивчення будови, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей, а також впливу на організм працюючого контингенту з наноматеріалів є дуже важливим аспектом для сучасної медицини. Одними з відомих представників наночастинок, активно застосовуються в різних сферах виробництва, є наночастинки титаната барію. Токсичність титаната барію на сучасному етапі вивчена недостатньо. Стан здоров'я працівників, зайнятих у виробництві нанокристалічного порошку титанату барію, характеризується за результатами періодичних медичних оглядів більше високою поширеністю хвороб дихальної, сечостатевої систем і системи кровообігу, а в динаміці - хвороб органів травлення. Отже, існує нагальна потреба вивчати потенційні токсикологічні ризики, щоб звести їх до мінімуму для захисту здоров'я людей і навколишнього середовища, а також для забезпечення надійного розвитку нанотехнологічної індустрії в довгостроковій перспективі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
наноматеріали, наночастки, титанат барію, вплив на організм.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Синтез и спекание нанокристаллического порошка титаната бария в неизометрических условиях. V. Неизометрическое спекание порошков титаната бария различной дисперсности / А.И. Быков, А.В. Полотай, А.В. Рагуля, В.В. Скороход // Порошковая металлургия.– 2000.– № 7/8. – С. 88–98.
2. Васылькив О.О. Синтез и спекание кристаллического порошка титаната бария в неизометрических условиях. III. Хроматографический анализ газообразных продуктов разложения титанил-оксалата бария / О.О. Васылькив, О.В. Рагуля, В.В. Скороход // Порошковая металлургия.– 1997.– № 5/6. – С. 53–59.
3. Власик Л.І. До питання оцінки нефротоксичності наночастинок та наноматеріалів / Л.І. Власик, Н.Й. Андрійчук // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16, № 3 (63), ч. 2. – С. 10-15.
4. Глушкова А.В. Нанотехнологии и нанотоксикология – взгляд на проблему / А.В. Глушкова, А.С. Радилов, В.Р. Рембовский // Токсикологический вестник. – 2007. – № 6. – С. 4–8.
5. До проблеми регламентації наноматеріалів / О.В. Демецька, О.Б. Леоненко, Т.Ю. Ткаченко та ін. // Сучасні проблеми токсикології. – 2012. – № 1. – С. 51-58.
6. Измеров Н.Ф. Гигиена труда / Н.Ф. Измеров, В.Ф. Кирилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 583 с.
7. Москаленко В.Ф. Екологічні і токсиколого-гігієнічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наначасток та наноматеріалів (аналітичний огляд) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський // Науковий вісник Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. – 2009. – № 3. – С. 25–35.
8. Онищенко Г.Г. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях расширения использования наноматериалов и нанотехнологий / Г.Г. Онищенко // Международный форум по нанотехнологиям. – Москва, 2008. – С. 34-36.
9. Методические подходы к оценке безопасности наноматериалов / Онищенко Г.Г., Арчаков А.И., Бессонов В.В и др. // Гиг. и сан. – 2007. – № 6. – С. 3-10.
10. Рагуля А.В. Синтез и спекание нанокристаллического порошка титаната бария в неизометрических условиях. 1. Управление дисперсностью титаната бария в процессе его синтеза из титанил-оксалата бария / А.В. Рагуля, О.О. Василькив, В.В. Скороход // Порошковая металлургия. – 1997.– № 3/4.– С. 59–65.
11. Наноматеріали: стан та перспективи наукових досліджень у морфології / О.О. Савенкова, В.Ф. Шаторна, І.С. Чекман та ін. // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 18 (229). – С. 151-158.
12. Трахтенберг І.М. Біоетичні аспекти впровадження наноматеріалів / І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха, О.Л. Апихтіна // Сьогодення і біоетика : зб. доп. 4-го Нац. конгресу з біоетики. – К. : Авіценна, 2011. – С. 187-196.
13. Стан здоров’я працівників, зайнятих виробництвом наночастинок титанату барію / О.П. Яворовський, В.С. Ткачишин, В.М. Шевцова В.М. та ін. // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 4. – С. 57-61.
14. Гігієнічні проблеми оцінки ризиків для людини та довкілля від сучасних нанотехнологій та наноматеріалів / О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, О.Г. Мінченко та ін. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матер. XV з’їзду гігієністів України. – Львів, 2012. – С. 439-440.
15. Физиолого-гигиеническая характеристика технологического процесса беспрерывного термического синтеза нанокристаллического порошка титаната бария в неизотермических условиях / А.П. Яворовский, М.И. Веремей, В.М. Шевцова и др. // Укр. журн. з проблем праці. – 2011. – № 1. - С. 28.
16. Balbus J.M. Meeting Report: Hasard Assessment for Nanoparticles – Report from an Interdisciplinary Workshop / J.M. Balbus, A.D. Maynard, V.L. Colvin // Environ. Health Persp. - 2007. – Vol. 115, № 11. – P. 1664-1669. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.10327
17. Study of dielectric property on BaTiO3/BADSy composite / Fen-Chao, Guozheng Liang, Weifeng Kong, Xuan Zhang // Materials Chemistry and Physics. – 2008. – Vol. 108 (2-3). - P. 306-311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2007.09.039
18. Pant H.C. Study of dielectric properties of barium titanate – polymer composites / H.C. Pant, M.K. Patra, Aditya Verma // Acta Materialia. – 2006. – P. 3163-3169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2006.02.031
19. Ramajo L. Dielectric response and relaxation phenomena in composites of epoxy resin with BaTiO3 particles / L. Ramajo, M. Reboredo, M. Castro // J. Composites: Part A. – 2005. – P. 1267-1274. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2005.01.026
20. Pulmonary responses of mice, rats, and hamsters to subchronic inhalation of ultrafine titanium dioxide particles / E. Bermudez, J. Mangum, B. Wong et al. // Toxicol Sci. – 2004. – Vol. 77. – P. 347–357. DOI: https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh019
21. Study on epoxy/ BaTiO3 composite embedded capacitor films (ECFs) for organic substrate application / Sung-Dong Cho, Joo-Yeon Lee, Jin-Gul Hyun, Kyung-Wook Paik // J. Materials Science and Engineering. – 2004. – Vol. 10 (3). - P. 233-239. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2004.01.022
22. Tang Pingsheng. Electrooptic modulation up to 40 GHz in a barium titanate thin film waveguide modulator / Tang Pingsheng // Optics Express. – 2004. – Vol. 12. – P. 24-28. DOI: https://doi.org/10.1364/OPEX.12.005962
23. Electromagnetic characteristicsof barium titanate, epoxide resin composites in X and Ku bands / Xiaodong Chen, Guiqin Wang, Yuping Duan, Shunhua Liu // Journal of Alloys and Compound. – 2008. – Vol. 453 (1-2). - P. 433-436. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.11.092
24. Study on microstructure and dielectric property of the BaTiO3/epoxy resin composites / Zhi-Min Dang, Yan-Fei Yu, Hai-Ping Xu, Jinbo Bai / Composites Science and Technology. – 2008. – Vol. 68 (1). - P. 171-177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2007.05.021
25. Scheynius A. Nanoparticles and our immune system / A. Scheynius // News Letter. – 2008. – № 2. – P. 1-2.
26. Stokenhuber M. Preparation of barium titanates from oxalates / M. Stokenhuber, H. Mayer, J.A. Lercher // Ibid. – 1993. – № 5. – P. 1185–1190. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1993.tb03738.x
27. Hext P.M. Titanium dioxide: inhalation toxicology and epidemiology / P.M. Hext, J.A. Tomenson, P. Thompson // Ann. Occup. Hyg. – 2005. – № 49 (6). – P. 461–472.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.