На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 68-74
Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров’я у контексті змін, внесених до законодавства України
Адамчук Т.В.1, Чумак Н.Є.1
1 ДП “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І.Медведя МОЗ України”, м. Київ

УДК: 614.31:613:29

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: провести порівняльний аналіз європейського законодавства з українським щодо харчових добавок, ароматизаторів, ензимам. Сформулювати основні ризики для здоров'я населення в контексті змін в законодавстві України, пов'язані з регламентацією харчових добавок, ароматизаторів, ензимів.
Матеріали та методи. Аналіз наукової літератури, а також міжнародних та українських нормативних актів, що стосуються безпеки та регламентації харчових добавок, ароматизаторів, ензимів.
Результати. Основні зміни, які були внесені в законодавство України щодо регламентації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів і які вступили в силу 20.09.2015 р, це: Закон України «Про основні засади і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів» та зміни до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Законом передбачена реєстрація цих об'єктів санітарних заходів центральним органом виконавчої влади, який формує і забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я. Передбачено автоматичне включення дозволених в ЄС харчових добавок в вітчизняний реєстр. Зазначена вище норма позбавляє Україну частини суверенного права визначати вимоги безпеки до об'єктів середовища життєдіяльності людини. Згідно з Регламентом ЄС 1333/2008 в перелік дозволених включено 325 харчових добавок. В Україні в «Перелік харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах» були включені 264 харчові добавки. Таким чином, 115 харчових добавок вносяться до Державного реєстру України без наукового обґрунтування та навіть без токсикологічного досьє. Слід зауважити, що для деяких харчових добавок в Україні були встановлені більш жорсткі нормативи.
Що стосується ароматизаторів, то виконання норми Закону тягне за собою прийняття списку ароматичних речовин чисельністю близько 3000 найменувань без наукового обґрунтування та оцінки. А що стосується ензимів, то на сьогоднішній день європейський реєстр харчових ензимів ще не сформований.
Необхідно відзначити, що неможливо просто використовувати міжнародну нормативно-правову базу у зазначеній області без адекватної процедури її гармонізації та адаптації до вітчизняних умов. Проводячи гармонізацію українського законодавства з міжнародним, неприпустимо знижувати прийнятий в країні рівень захисту здоров'я громадян.
Висновки. Основні ризики для здоров'я населення в контексті змін в законодавстві України щодо регламентації харчових добавок, ароматизаторів, ензимів - це гармонізація без наукового обґрунтування, неповна адаптація європейського законодавства і новий регулятор (компетентний орган), який поки не може в повному обсязі виконувати всі покладені на нього повноваження щодо реалізації державної політики у сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
харчові добавки, ароматизатори, ензими, безпека, ризики, гармонізація.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 41-42. - Ст. 2024.
2. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Cвітової організації торгівлі : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 23. - Ст. 213.
3. Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах питания. – Женева : ВОЗ, 1991. - С. 160.
4. Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах : Постанова Кабінету Міністрів України № 12-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/12-99-%D0%BF
5. Про внесення змін до переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах : Постанова Кабінету Міністрів України № 342-2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/342-2000-%D0%BF
6. Санітарні правила і норми з застосування харчових добавок : наказ № 222 від 23.03.1996 р. [Електронний ресурс] / Міністерство охорони здоров'я України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0715-96
7. General Standard for Food Additives. Codex Stan 192-1995.
8. CAC/GL 66-2008 (CAC/GL 66-2008 Guidelines for the Use of Flavourings).
9. REGULATION (EC) No 1331/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16.12.2008 Stablishing a Common Authorisation Procedure for Food Additives, Food Enzymes and Food Flavourings
10. REGULATION (EC) № 1332/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16.12.2008 on Food Enzymes and Amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) № 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) № 258/97
11. REGULATION (EC) № 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16.12.2008 on food additives .
12. REGULATION (EC) № 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16.12.2008 on Flavourings and Certain Food Ingredients with Flavouring Properties for Use in and on Foods and Amending Council Regulation (EEC) № 1601/91, Regulations (EC) № 2232/96 and (EC) № 110/2008 and Directive 2000/13/EC.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.