На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 10-18
До питання готовності вітчизняних лікувально-профілактичних закладів до захисту психічного здоров’я населення України, що постраждало внаслідок воєнних дій
Чорна В.В.1
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця

АНОТАЦІЯ:
У статті проведено прогнозну гігієнічну оцінку стану психічного здоров’я населення України, здійснено аналіз показників захворюваності на психічні розлади за 2018-2020 роки, визначено рівень готовності вітчизняних лікувально-профілактичних закладів до захисту психічного здоров’я населення України, що постраждало внаслідок воєнних дій, та стан забезпечення служби медичними кадрами.
Проведено ретроспективний аналіз щодо умов перебування пацієнтів та стану внутрішньолікарняного комфорту у стаціонарних приміщеннях у довоєнний період та вивчено досвід європейських країн з цього питання.

Мета роботи: на основі ретроспективного аналізу показників захворюваності населення України на психічні розлади зробити прогноз готовності стану вітчизняних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) щодо організації масової психіатричної та психологічної допомоги населенню, що постраждало внаслідок воєнних дій.

Матеріали та методи. У ході проведеного аналізу використано статистичні матеріали МОЗ України за 2018-2020 роки щодо захворюваності на розлади психіки і поведінки та забезпеченості лікувальних закладів медичними кадрами, дані форми № 18 МОЗ України «Звіт про роботу з контролю над факторами навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я населення» за 2014-2021 роки.

Результати. Встановлено, що чоловіки за досліджуваний період більше зверталися по допомогу та проходили лікування у психіатричних лікарнях за роками від 67,2% до 65,3%, у денних психіатричних стаціонарах 57,3% до 59,4%. При цьому жінки за той самий період проходили лікування амбулаторно від 78,9% до 81,0% відповідно, при цьому менше лікувались у психіатричних лікарнях – 32,8% до 34,7%. Визначено невідповідність нормативним вимогам ДСП № 173-96, ДБН В.2.5.-28:2018 «Природне і штучне освітлення», де найбільша питома вага склала у 2017 році 11,8%, у 2019 – 10,7% , а найменші показники невідповідності відзначались 2015 року – 3,4% та 2018 – 3,78%. Найбільша питома вага невідповідності мікроклімату у лікувальних закладах охорони здоров’я становила 2015 року 11,3%, 2016 – 12,9%, а найменша – 2014 р. – 3,2%, 2020 – 4,4%, 2021 – 4,2%.

Висновки. У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації та введенням в Україні воєнного стану, за висновками МОЗ України, можна очікувати масштабне збільшення захворюваності на психічні розлади серед населення країни, що призведе до збільшення навантаження на лікувально-профілактичні заклади психіатричного профілю, які лише частково готові до якісного вирішення проблеми.
Для забезпечення готовності вітчизняних лікувально-профілактичних закладів до захисту психічного здоров’я населення України рекомендовано створити мережу центрів соціально-психологічної допомоги/консультування, укомплектовані кадрами психологів, соціальними працівниками та відкрити психіатричні відділення, денні стаціонари, амбулаторії на базі лікарень загального профілю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
війна, психічне здоров’я, захворюваність на психічні розлади, фактори навколишнього середовища, медичні кадри
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022. URL : https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
2. Війна в Україні і її наслідки для психічного здоров’я нації. Голос України. 2022 (8 червня). URL: http://www.golos.com.ua/article/361064
3. Чорна В.В. Детермінація психічного здоров’я населення України та країн ЄС. Довкілля та здоров’я. 2020. № 2 (95). С. 47-53. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.02.047
4. Про утворення Міжвідомчої координаційною ради з питань охорони здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. за № 539. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2022-%D0%BF#Text
5. Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#Text
6. Психічне здоров’я на перехідному етапі: результати оцінювання та рекомендації для інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та громадські платформи в Україні. Міжнародний медичний корпус за підтримки групи Світового Банку. URL : https://documents1.worldbank.org/curated/en/747231517553325438/pdf/120767-Ukrainian-PUBLIC-mental-health-UA.pdf
7. Patient Safety Standards, Materials and Systems Guidelines (24 Edition). Recommended by the New York State Office of Mental Health. 2020. URL : https://omh.ny.gov/omhweb/patient_safety_standards/guide.pdf
8. Design Guidance for Psychiatric Intensive Care Units. Low Secure Units (NAPICU) Design in Mental Health Network. 2017. URL : https://napicu.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/Design-Guidance-for-Psychiatric-Intensive-Care-Units-2017.pdf
9. Прокоф’єва Л. Психологічна модель ПТСР та особливості корекції в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. 2022. T. 57. C. 110-120. DOI : https://doi.org/10.31909/26168774.2022-(57)-13
10. Deriabina A. The mental health of the |Ukrainian nation as a driving force for economic growth. Mental Health: Global Challenges Journal. 2021. №4 (2). DOI : https://doi.org/10.32437/mhgcj.121
11. Експертний комітет ВПА щодо кризи психічного здоров’я в Україні. Концептуальна записка. World Psychiatric Association. Червень 2020. URL : https://www.gip-global.org/files/ukraine-policy-brief-final-ua.pdf
12. Шафранський В.В., Дудник С.В. Психічне здоров’я населення України: стан, проблеми та шляхи вирішення. Україна. Здоров’я нації. 2016. № 3(39). С. 12-18
13. Корольчук О.Л. Охорона психічного здоров’я в умовах введення АТО. Інвестиції: практика та освіта. 2016. № 18. С. 96-109.
14. Чорна В.В., Махнюк В.М., Чайка Г.В., Ковалів М.О. Обґрунтування санітарно-епідеміологічної складової до нової редакції державних будівельних норм України «Заклади охорони здоров’я» щодо проектування психіатричних лікарень з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2021. Т. 25, №1. С. 118-125. DOI : https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(1)-22
15. Чорна В.В., Сергета І.В., Хлєстова С.С. Охорона психічного здоров’я України та психіатрична допомога. International Scientific Innovations іn Human Life : Материалы XI Международ. научно-практ. конф., 11-13 мая 2022 г. Манчестер, Великобритания. С.157-165.
16. Boonluksiri P., Tumviriykul H., Arora R., Umthond N. Community-based learning enhances doctor retention. Edus Health (Abingdon). 2018. Vol. 31(2). P.114-118. DOI : https://doi.org/10.4103/efh.EfH_153_17
17. Chorna V.V., Shevchuk A.M. The current state of mental health in the XXI century in the context of health care reform. European Vector of Development of The Modern Scientific Researches: Collective Monograph / edited by authors. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. Р. 1-21. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-077-3-1
18. Борисова Ю.В. Місце соціальної роботи в системі психологічної реабілітації учасників бойових дій. Перспективи та інновації науки. 2022. № 7 (12). С. 532-541. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(2)-532-541
19. Бочелюк В.Й., Панов М.С., Спицька Л.В. Психосоматичні розлади: Сучасний стан проблеми. Перспективи та інновації науки. 2022. № 7 (12). С. 542-552. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(2)-542-552
20. Fossey M., Godier-McBar L., Guthrie T.A., Trigwell P., Smith C.J., House A.O. Understanding liaison psychiatry commissioning: An Observational Study. Mental Health Review Journal. 2020 ; 25 (4) : 301-316. DOI : https://doi.org/10.1108/MHRJ-03-2020-0016
21. Guthrie E., Romeu D., Czoski-Murray C., Relton S., Walker A., Trigwell P. et al. Experiences of People Seen in an Acute Hospital Setting by a Liaison Mental Health Service: Responses from an Online Survey. BMC Health Serv Res. 2021. Vol. 21. P.1050. DOI : https://doi.org/10.1186/s12913-021-06974-4
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.