На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 15-19
Біоіндикація забруднення ґрунту дизельним паливом з використанням фітотесту
Шевченко О.А.1, Кулагін О.О.1
1 ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро

УДК: 614.77 : 504.5 : 543.275.2 : 614.78/.79

РЕФЕРАТ:
Мета досліджень. Оцінка фітотоксичної дії різних концентрацій дизельного палива (ДП) в лабораторному експерименті на схожість пшениці і редиски для його подальшої гігієнічної регламентації в грунті.

Матеріали і методи досліджень. При виконанні роботи використовувався метод фітотестірованія. Як тест-претендента за умов максимального моделювання максимального впливу ДТ використовували рослини, чутливі до дії нафтопродуктів (пшениця і редис). Для проведення лабораторного експерименту використовувалося ДТ згідно ДСТУ 4840: 2007 «Паливо дизельне. Підвіщеної якості »виробництва ТОВ ВТФ" Авіас ". Статистична обробка матеріалів проводилася з використанням пакету програм Microsoft Excel 2010 і STATISTICA v.6.1®.

Результати досліджень. При провидіння лабораторного експерименту були встановлені концентрації ДТ, пригнічують схожість насіння і викликають гальмування розвитку коренів тест-рослин не менше ніж на 20% щодо контролю.
Висновки. За результатами лабораторного експерименту науково обґрунтовано порогову концентрацію дизельного палива, що викликає фітотоксичної дію, яка становить 1500 мг / кг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дизельне паливо, гігієнічна регламентація, порогова концентрація, фітотест, тест-культура.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Проданчук Н.Г. Об обоснованности использования концепции ПДК вредных химических веществ при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством окружающей среды и пищевых продуктов / Н.Г. Проданчук, В.Д. Чмиль // Современные проблемы токсикологии. – 2002. - № 2. – С. 51-55.
2. Риженко Н.О. Критерій біоакумуляції токсичних елементів у рослинницькій продукції як гігієнічний показник її якості / Н.О. Риженко // Ґрунтознавство. – 2006. – № 1. – С. 93-101.
3. Шевченко О.А. Особливості транслокації важких металів у ґрунтах, що рекультивовані з застосуванням промислових відходів / О.А. Шевченко, Е.А. Деркачов, Ю.Б. Смирнов // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : тези науково-практ. конф. – К., 2000. – С. 46-47.
4. Hydrological controls on cadmium, lead and zinc concentrations in an anthropogenically polluted mangrove ecosystem / M. Clark, D. McConchie, P. Saenger, M. Pillsworth // Journal of Coastal Research. – 1997. – № 13 (4). – P. 1150-1153.
5. Bramley R.G. Differences in the cadmium content of some common Western Australian pasture plants grown in a soil amended with cadmium - describing the effects of level of cadmium supply / R.G. Bramley, N.J. Barrow // Fertilizer Research. – 2005. – Vol. 39 (2). – P. 37-52. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00750910
6. Dunbar K.R. The uptake and partitioning of cadmium in two cultivars of potato (Solanum tuberosum L.) / K.R. Dunbar, M.J. McLaughlin, R.J. Reid // Journal of Experimental Botany. – 2003. – № 5. – P. 349-354. DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erg016
7. Hocking P.J. Genotypic variation in cadmium accumulation seed of linseed, and comparison with seeds of some plants / P.J. Hocking, M.J. McLaughlin // Chemosphere. – 2002. – № 11. – P. 353-368.
8. An Y.J. Soil ecotoxicity assessment using cadmium sensitive plants / An Y.J. // Environ. Pollution. – 2004. – Vol. 127 (1). – P. 21-26. DOI: https://doi.org/10.1016/S0269-7491(03)00263-X
9. Bennet-Chambers M. Cadmium in aquatic ecosystems in Western Australia: a legacy of nutrient - deficient soils / M. Bennet-Chambers, P. Davies, B. Knott // Journal of Environmental Management. – 1999. – Vol. 57 (4). – P. 283-295. DOI: https://doi.org/10.1006/jema.1999.0304
10. Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК хи-мических веществ в почве № 2609-82. – М. : МЗ СССР, 1982. – 57 с.
11. Гончарук Е.И. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве / Е.И. Гончарук, Г.И. Сидоренко. – М. : Медицина, 1986. – 320 с.
12. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : Медиа Сфера, 2002. – 312 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.