На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 47-51
Современные подходы к оценке влияния запахов, обусловленных загрязняющими веществами воздуха
Слаутенко Є.Г.1, Моргульова В.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

АНОТАЦІЯ:
Стан проблеми. Обговорюються окремі питання сприйняття запаху і його впливу на здоров'я людини, класифікація запахів, гігієнічна роль, сучасні методи їх дослідження та оцінки впливу на здоров'я людини. Описано новий підхід до вивчення запахового забруднення атмосферного повітря. Мета роботи: аналіз методів оцінки хімічного забруднення атмосферного повітря запахообразующімі речовинами і поширення запахів на основі власних досліджень і літературних данних.Матеріали і методи: аналітичний, бібліосемантіческій методи, моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному воздухе.Результати. Грунтуючись на принципі математичного моделювання, запропоновано для використання на практиці методику визначення поширення хімічних речовин з вираженими запахообразующімі властивостями, які присутні у викидах свинокомплексів і потенційно впливають на здоров'я населення, яке проживає в зоні найближчої житлової забудови. Дана методика може бути використана для уточнення розмірів СЗЗ сучасних свинокомплексів та оцінки поширення в атмосферному повітрі зазначених вище речовин. У розрахунки вводився також показник безпеки для здоров'я людини у вигляді величини запахообразующего фактора, рівного згідно класифікації пункту З 0,18-1. Отримані результати, розраховані в геоінформаційної системи дозволили уточнити розміри санітарно-захисних зон.Виводи. Розроблено новий підхід до оцінки поширення хімічних речовин з вираженими запаховими властивостями, а також оцінці впливу запахів на здоров'я людини

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
запахи, атмосферне повітря, хімічні речовини, математичне моделювання
ЛІТЕРАТУРА:
1. 1.Майоров В. А. Запахи: их восприятие, воздействие, устранение. М. : Мир, 2006. С. 45-48.
2. Axel R. The molecular logic of smell. Scientific American. 1995. Vol. 273. № 4. P. 151-158.
3. Amoore J.E. Odor theory and odor classification. Fragrance chemistry. The science of the sense of smelt / E. T. Theimer (ed.). N. Y., London : Academic Press, 1982. P. 27-35.
4. Mahin, T.D. Comparison of Different Approaches Used to Regulate Odors Around the World. Water Science and Technology. 2001. Vol 44, № 9. P. 87-102. https://doi.org/10.2166/wst.2001.0514
5. Menini A., Picco C., Firestein S. Quantal-like current fluctuations induced by odorants in olfactory receptors cells. Nature. 1995. Vol. 373. №6513. P. 235-241.
6. Турос О.І., Слаутенко Є.Г., Моргульова В.В., Петросян А.А., Ананьєва О.В. Визначення розповсюдження запахів, що утворюються в процесі діяльності свинокомплексів. Київ, 2017. 9 с. (Інформ. лист № 300/ ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»).
7. Röck F., Barsan N., Weimar U. Electronic Nose:  Current Status and Future Trends. Chemical Reviews. 2008. Vol. 108, No. 2. P. 705–725.
8. Ciganek M., Neca J. Chemical characterization of volatile organic compounds on animal farms. Veterinary medicine. 2008. Vol. 53. № 12. P.641-651. https://doi.org/10.17221/1969-VETMED
9. Zahn J.A., DiSpirito A.A. Correlation of human olfactory responses to airborne concentrations malodorous volatile organic compaunds emitted from swine effluent. Journal of Environmental Quality. 2001. Vol. 30. №2. P. 624-634. https://doi.org/10.2134/jeq2001.302624x
10. Van Harreveld A.Ph. Odor Regulation and the History of Odor Measurement in Europe. Barcelona, 2005. P. 54-61.
11. 1.Bunton B., O’Shaughnessy P., Fitzsimmons S., Gering J., Hoff S., Lyngbye M. et al. Monitoring and Modeling of Emissions from Concentrated Animal Feeding Operations: Overview of Methods. Environ. Health Persp. 2007 ; 115 (2) : 303–307. https://doi.org/10.1289/ehp.8838
12. Пат. 33659 Україна, МПК (2006) G01N31/00. Спосіб визначення осереднених концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі / Турос О.І., Петросян А.А., Картавцев О.М., Вознюк О.В., Михіна Л.І., Мельник Є.А; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України». – u 2008 00699; заявл. 21.01.2008; опубл. 10.07.2008; Бюл. № 13.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.