На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 42-46
Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку
Філоненко О.О.1, Гозак С.В.1, Єлізарова О.Т.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.954:373.2

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: оцінити вплив факторів режиму дня на показники розумової працездатності у дітей старшого дошкільного віку.

Матеріали і методи: вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку проводили на основі модифікації корректурной методики Антропова М.В. з використанням таблиць з малюнками. За методикою Керна-Ирасека визначали мотиваційну готовність дитини до систематичного навчання в школі. Динамічний тремор як показник нервово-психічної напруги і, в деякій мірі, готовність руки до письма вивчали за методикою «Доріжки» (по Л.А. Венгеру). Нами розроблена спеціальна анкета для батьків, що складається з питань, що стосуються тривалості перебування дитини в дошкільних освітніх установах (ДОУ), а також режиму дня: тривалості прогулянок у вільний час, тривалості екранного часу (комп'ютерних ігор; перегляду телевізійних програм), тривалості сну.

Висновки. Встановлено, що 51,4% дітей старшого дошкільного віку на свіжому повітрі знаходяться менше 1,5 годин, 83,0% переглядають телепередачі довше 30 хв., 41,5% грають в комп'ютерні ігри, а дефіцит сну мають 50,0% дітей . Таким чином, наведені вище результати наукових досліджень свідчать про те, що правильний, відповідний віковим можливостям дитини режим дня зміцнює здоров'я, забезпечує високу працездатність, успішне здійснення різноманітної діяльності, попереджає перевтому. У той же час серйозні порушення розпорядку дня (скорочення прогулянок на свіжому повітрі, денного сну, самостійної ігрової діяльності, оздоровчих заходів) призводять до зниження розумової працездатності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти старшого дошкільного віку, режим дня, розумова працездатність, показники шкільної зрілості.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку / С.В. Гозак, О.О. Філоненко, А.М. Парац, О.Т. Єлізарова // Гігієна населених місць. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 303-309.
2. Якубова И.Ш. Оценка санитарно-гигиенического благополучия детского дошкольного учреждения / И.Ш. Якубова, Н.А. Матвеева, Ю.Г. Кузмичев // Гигиена и санитария. – 1997. – № 1. – С. 26-29.
3. Адаптация ребенка к пребыванию в дошкольных образовательных учреждениях / Н.Д. Бобрищева-Пушкина, О.Л. Попова, Л.Ю. Кузнецова, А.А. Силаев // Практика педиатра. – 2008. – № 10. – С. 66-72.
4. Спосіб оцінки розумової працездатності дітей 5-7 років / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова, А.М. Парац та ін. - К., 2013. – 4 с. (інформ. лист / ДУ ІГМЕ, № 144 -2013).
5. Головань Н.О. Діагностика загальної шкільної зрілості дитини 5-7-річного віку / Н.О. Головань. – К., 1993. – 72 с.
6. Система профілактично-оздоровчих заходів з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: метод. рек. № 62.13/154.13 / Н.С. Полька, І.О. Калиниченко, С.В. Гозак та ін. – К., 2013. – 50 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.