На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 59-61
Медико-географічна характеристика умов проживання населення Закарпатської області на прикладі вивчення сумарної забрудненості природного середовища
Єрем Т.В.1, Єрем К.В.1
1 Ужгородський національний університет

УДК: 613.31-083(477.87)

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. Визначити зони несприятливі для проживання в Закарпатській області на основі вивчення особливостей екологічної ситуації даного регіону з подальшим картографування їх розрахункової фізіологічної адекватності.

Матеріали і методи дослідження. Для оцінки екоусловій проживання населення використані показники територіальної концентрації виробництва, господарської освоєності земель, щільності населення, забруднення природного середовища (хімічної, радіаційної, атмосферного повітря, природних вод, грунтів), природних умов (ступеня ураженості території несприятливими антропогенними процесами). Первинну підготовку по систематизації отриманих даних проводили з використанням програми Microsoft Excel.

Результати дослідження. Проведене картографування результатів дослідження показало наявність в Закарпатській області зон підвищеного ризику, в яких умови проживання населення не відповідають існуючим санітарно-гігієнічним вимогам. Подальшим етапом дослідження є медико-географічний аналіз етіопатогенетичної взаємозв'язку сумарною забрудненості регіону (різного ступеня ризику) з конкретними нозологічними формами захворювань серед місцевого населення.

Висновки. Розроблена карта може бути використана фахівцями в галузі медичної географії, санітарними лікарями та зацікавленими органами в якості основи для проведення заходів щодо поліпшення якості екологічної ситуації в зонах ризику.
Актуальним є об'єднання зусиль лікарів, гігієністів та інших фахівців в пошуках альтернативних шляхів забезпечення населення області умовами проживання, якість яких відповідає фізіологічним потребам людини.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
медико-географічна характеристика, умови проживання, забрудненість природного середовища
ЛІТЕРАТУРА:
1. Здоров’я населення як інтегральний критерій оцінки стану навколишнього середовища / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін. // Загальна гігієна : пропедевтика гігієни : підручник. – Київ : Вища школа, 1995. - С. 458-478.
2. Ефимова Н.В. Методические подходы к выявлению экологически обусловленных нарушений здоровья населения при технологическом загрязнении атмосферного воздуха / Н.В. Ефимова, М.П. Дьякович // Биометрология человека. – СПб : СпБГМИ, 2000. - С. 85-86.
3. Мясников И.О. Гигиеническая характеристика антропогенних факторов, влияющих на здоровье населения / И.Ю. Мясников, И.Ф. Иванова // Проблемы теории и практики укрепления общественного и индивидуального здоровья в современных условиях. – СПб : СПбТМА, 1999. - С. 59-60.
4. Микита Х.І. Стан здоров’я та фізичний розвиток підлітків м. Ужгорода / Х.І. Микита, Л.П. Пехньо // Науковий вісник УжДУ. Серія „Медицина”. - 2000. - № 12. - С. 253-256.
5. Стан здоров’я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров’я. 2005 рік. – К., 2006. – 489 с.
6. Методи комплексної оцінки стану здоров'я та гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків / В.Г. Бардов, І.В. Сергета, Г.П. Степаненко та ін. // Загальна гігієна та екологія людини. – Вінниця : Нова книга, 2002. - С. 175-177.
7. Foster H.D. Chonic Disease Mortality and Environmental Factors // International Symposium in Medical Geography. – Montreal (Canada ), 3-7 July, 2000. – Montreal, 2000. - P. 52.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.