На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 19-26
Ретроспективний порівняльний аналіз фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку
Москвяк Н.В.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – визначити морфологічні показники школярів 12-річного віку м. Львова, встановити різницю між антропометричними параметрами дитячої популяції з інших великих міст України, а також оцінити тенденції у змінах фізичного розвитку за багаторічний період.

Матеріали та методи. Відповідно до загальноприйнятих методів антропометрії обстежено школярів 12-и років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова. Всього було охоплено 348 дітей, з них 172 хлопчика та 176 дівчаток.

Результати. Виявлено гендерні особливості морфофункціонального розвитку школярів 12-річного віку у великих містах України, які відображають активну ендокринну перебудову організму дітей, що перш за все властиве показникам дівчаток. Встановлено, що деякі антропометричні параметри, як у хлопчиків так і у дівчаток, достовірно вищі (р<0,05) значень національних критеріїв. Разом з тим, зріст школярок м. Києва менше (р<0,05) у порівнянні з загальноукраїнськими нормативами. За проаналізований період спостерігаються виражені акселеративні процеси в розвитку дитячої популяції 12-и років мм. Харків та Одеса, що вказує на певну залежність процесів зростання та формування організму від клімато-географічних умов проживання та рівня індустріального розвитку території. Середньостатистичні параметри базових показників фізичного розвитку львівських школярів є нижчими за аналогічні параметри дітей 12-и років у Польщі.

Висновки. Отримані результати дослідження підтверджують наші попередні припущення про необхідність розробки на регіональному рівні місцевих стандартів антропометричних показників дітей середнього шкільного віку та використання їх сімейними лікарями та лікарями-педіатрами при оцінці здоров’я дітей. На перспективу заплановано розширення переліку крупних міст України, відібраних для проведення нашого дослідження, та збільшення чисельності вибіркових груп школярів 12-и років, що підвищить рівень статистичної достовірності результатів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фізичний розвиток, маса тіла, довжина тіла, обвід грудної клітки
ЛІТЕРАТУРА:
1. Няньковський С.Л., Яцула М.С., Няньковська О.С., Титуса А.В. Динаміка стану здоров’я школярів в Україні за даними анкетного опитування. Здоровье ребенка. 2018. Т.13 (5). С. 425-431. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.5.2018.141554
2. Омарова М.Н., Оракбай Л.Ж., Жаркинов Е.Ж., Катчибаева А.С., Калимолдин М.М., Шарасулова Л.С. Физическое развитие детей как ведущий критерий комплексной оценки состояия здоровья (обзор литературы). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12(4). С. 645-649. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?Id=7995
3. Полька Н. С., Платонова А. Г. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофункциональные особенности: монография. Київ : Ґенеза, 2015. 272 с.
4. Федотова Т. К. Влияние экологии современного мегаполиса на ростовые процессы дошкольников. Педиатрия. 2006. № 6. С. 41- 45.
5. Даниленко Г. М., Голубнича Г. І. Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку під час адаптації до навчальної діяльності. Український журнал дитячої ендокринології. 2019. №2. С. 39-44. DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-2-39
6. Фролова Т.В., Стенкова Н.Ф., Бородіна О.С., Сіняєва І.Р. Фізичний розвиток дітей: методи оцінки, семіотика основних порушень. Здоровье ребенка. 2018. Т.13. №3 (30). С. 288-293. DOI: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.3.2018.132911
7. Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку: затв. наказом МОЗ України від 13.09.2013 р. № 802. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z 1694-13
8. Чернякова Г.М., Меркулова Т. В. Особливості фізичного розвитку школярів у сучасних умовах. Український журнал дитячої ендокринології. 2019. №3. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-3-21
9. Камінська Т. М. Ретроспективні дослідження фізичного розвитку школярів. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2015. T. V., № 2 (16). С. 44-50. DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.2.16.2015.9
10. Сенаторова Г.С., Чайченко Т.В., Онікієнко О.Л., Саніна І.О. Цимбал В. М. Фізичний розвиток і антропометричні параметри підлітків Xарківського регіону. Лікарська справа. 2012. № 1-2. С. 95-101.
11. Величко В.І., Бабій І.Л. Фізичний розвиток дітей шкільного віку Півдня України. Здоровье ребенка. 2011. №3(30). URL : http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers
12. Година Е.З. Секулярный тренд: итоги и перспективы. Физиология человека. 2009. № 6. 128-135.
13. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (Випуск 2: міські дошкільники) / під ред. А. М. Сердюка та Н. С. Польки. К. : KIMO, 2000. 208 с.
14. Даниленко Г.М., Бесєдіна О.А., Пашкевич С.А. Динаміка фізичного розвитку школярів міста Харкова. Вісник Харківського національного університету. 2002. № 546. С.88-91.
15. Gікbocka A., Keska A. Porównanie wybranych elementów stylu życia uczniów w wieku 12 lat z Warszawy i Zamościa. Część I - skład ciała i sposób żywienia. Probl Hig Epidemiol. 2016. №97(4). S. 341-347. URL : http://www.phie.pl/phe.php?opc=AR&lng=en&art=1395
16. Bіaszczyk-Bкbenek E., Zwirska J., Schlegel-Zawadzka M. Ocena stanu odїywienia dzieci z regionu Maіopolski. Probl Hig Epidemiol. 2017. № 98(4). 381-386. URL : http://www.phie.pl/phe.php?opc=AR&lng=en&art=1465
17. Litwin M., Kuіaga Zb., Rуїdїyсska A., Palczewska I., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E. Siatki centylowe wysokoњci, masy ciaіa i wskaџnika masy ciaіa dzieci i mіodzieїy w Polsce – wyniki badania OLAF. Standardy medyczne. Pediatria. 2010. T. 7. S. 690–700. URL: www.standardy.pl/ pediatria
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.