На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 51-57
Гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі: досягнення минулого та сучасні погляди у майбутнє
Черниченко І.О.1, Литвиченко О.М.1, Бабій В.Ф.1, Баленко Н.В.1, Кондратенко О.Є.1, Главачек Д.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягала в узагальненні та оцінці пріоритетних хімічних забруднюючих речовин відповідно до часу їх усереднення за даними вітчизняних та закордонних нормативних баз.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети було використано бібліографічні та аналітичні методи. Аналізу підлягали бази даних України та країн ЄС, США і Канади щодо діючих нормативів хімічних сполук та часу їх усереднення відповідно до призначення – попередження гострої та хронічної дії.

Результати та їх обговорення. В результаті співставлення даних щодо нормативів та стандартів хімічних сполук в атмосферному повітрі було визначено групу речовин, які є критеріальними в більшості країн. Для цих речовин розроблено методи моніторування та обґрунтовано і прийнято стандарти, що стосуються двох періодів усереднення: 20 - хвилинного та середньодобового.
У більшості країн також прийнято по два нормативи для кожної речовини, але період усереднення там більший: середньорічний та середньодобовий. Такі нормативи дозволяють контролювати і попереджати хронічну дію речовин.
У результаті використання українських і закордонних нормативів призводить до суперечливих оцінок фактичного забруднення атмосферного повітря.
Прийнятий в Україні середньодобовий норматив, з одного боку, є значно жорсткішим порівняно з аналогічними закордонними критеріями, а з іншого – він не відповідає особливостям формування забруднення атмосферного повітря, і є неадекватним часу осереднення.

Висновки:
1. Порівняльний аналіз гігієнічних нормативів свідчить про необхідність гармонізації діючих в Україні нормативів якості атмосферного повітря з міжнародними.
2. Існуючу систему гігієнічних нормативів в Україні необхідно доповнити стандартом річного періоду осереднення шляхом переводу в цей ранг існуючих середньодобових концентрацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієнічні нормативи, атмосферне повітря, період усереднення, порівняльний аналіз, вітчизняні та закордонні нормативні бази
ЛІТЕРАТУРА:
1. Янышева Н.Я., Черниченко И.А., Баленко Н.В. и др. Канцерогенные вещества и их гигиеническое нормирование в окружающей среде. Киев : Здоров’я, 1977. 136 с.
2. Янышева Н.Я., Киреева И.С., Черниченко И.А. и др. Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами. Киев : Здоров’я, 1985. 104 с.
3. Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Офіційний вісник України. 2020. №15 (25.02.2020). ст. 608, код 98079/2020.
4. Стратегия и политика в области борьбы с загрязнением воздуха : общий обзор, подготовленный в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния / ООН. Нью-Йорк - Женева, 1999. 214 с.
5. Commission Directive (EU) 2015/1480 of 28 August 2015 amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality.
6. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2008/50/ЕС от 21 мая 2008 г. о качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки в Европе. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#Text
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.