На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 19-22
Медико-екологічні аспекти формування хвороб алергічної природи у дітей (популяційні дослідження)
Бердник О.В.1, Рудницька О.П.1, Добрянська О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614 : 616-022.8(-053.2/.5)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: Виявлення особливостей, причин і умов формування захворювань алергічної природи у дітей на популяційному рівні.

Результати: За результатами ретроспективного динамічного спостереження за 42 роки, виявлено двогорбий характер кривої зміни рівнів поширеності захворювань алергічної природи у дітей незалежно від екологічних умов в місцях їх проживання. Розглянуто причини встановлених особливостей з урахуванням медичних, екологічних та еколого-гігієнічних підходів.

Висновки: В умовах масштабного ретроспективного епідеміологічного дослідження показано роль медичних, екологічних, погодно-кліматичних факторів у формуванні захворювань алергічної природи у дітей на популяційному рівні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
захворювання алергічної природи, дитяче населення, популяційні дослідження, динамічні спостереження
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ляшук Р. Алергія – хвороба сучасності. Режим доступ : https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5009-alergiya-%E2%80%93-hvoroba-suchasnosti
2. Уманець Т.Р. Сучасні погляди на роль респіраторної інфекції в перебігу алергічних захворювань у дітей: місце бактеріальних лізатів // здоровье ребенка. 2017. Т. 12. №6. С. 88-92.
3. ISAAC Streering Committee Worldwide Variations in the Prevalence of Asthma Symptoms: the Internationale Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) // Eur. Respir. J. 1998. Vol. 2, № 2. P. 315–335.
4. Антипкін Ю. Г., Чумаченко Н.Г., Уманец Т.Р., Лапшин В.Ф. Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп по регіонах України // Перинатология и педиатрия. 2016. № 1. С. 95-99.
5. Гацкая Д. О., Корицкая И.В. Динамика распространенности аллергических заболеваний среди детей и молодежи Винницкой области (результаты 1-го этапа эпидемиологического исследования) // Астма та алергія. 2015. № 1. С. 17–22.
6. Зайков С. В., Гацька Д. О., Корицька І. В. Поширеність алергічних захворювань (бронхіальної астми, алергічного риніту, атопічного дерматиту) серед дітей та молоді Вінницької області (результати 2-го етапу клініко-епідеміологічного дослідження) // Астма та алергія. 2015. № 3. С. 28-34.
7. Шумная Т. Е. Эпидемиология аллергических заболеваний у детей-жителей промышленного региона // Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского. 2015. Т. 94, № 4. С. 189-192.
8. Агафонова И.А., Ленкова Г.В., Хлызина Е.Т. Эпидемиология аллергических заболеваний в Днепропетровском регионе // Новости медицины и фармации. Аллергология и иммунология. 2010. № 322. Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/ article/12443
9. Булич Э., Муравов И. Парадоксы и проблемы здоровья или Возможна ли другая парадигма медицины? Palmarium Academic Publishing, 2015. 147 с.
10. Таточенко В. Тренировка для иммунитета. Страшны ли ребенку простуды? // АиФ Здоровье. 2017. № 35 ( 29/08).
11. Злодеева Е.А. Распространенность и клинико-иммунологическая характеристика хронических заболеваний органов дыхания аллергической и инфекционно-воспалительной природы у детей и подростков, проживающих в Оренбургской области: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.08;14.03.09. Оренбург, 2010. 22с.
12. Белецкий Е.Н. Связь, взаимодействие и синхронизация солнечных, климатических, трофических и популяционных циклов: циклы солнечной активности // Массовые размножения насекомых. История, теория, прогнозирование. Харьков: Майдан, 2011. 172 с. Режим доступа : http://www.agromage.com/stat_i d.php?id=20104
13. Ковтуненко І.М. Вивчення пилкового забруднення атмосферного повітря як ознаки потенційної небезпеки для популяційного здоров’я // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. 2011. №1(13). C. 130-131.
14. Zejda J.E. Środowiskowe zagrożenia stanu zdrowia dzieci – polskie doniesienia epidemiologiczne na tle światowej literatury przedmiotu. Przegląd Epidemiologiczny. 2010. № 64 (3). S. 333–339.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.