На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 21-26
Hyperhomocysteinemia in children and forest fires in the Chоrnobyl exclusion zone
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н. Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я», м. Іванків
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

РЕФЕРАТ:
Назва : Гіпергомоцистеїнемія у дітей та лісові пожежі у чорнобильській зоні відчуження

Мета дослідження. Визначити роль генотипів фолатного циклу у виникненні гіпергомоцистеїнемії у дітей після лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ).

Методи. Імунохімічний, ПЛР у режимі Real-time, математико-статистичний. Результати. Обстеження 84 дітей підліткового віку із Поліського району Київської області дозволило виявити у них зміни метаболічних процесів у вигляді підвищеного продукування гомоцистеїну у зв’язку з лісовою пожежею у ЧЗВ, яка реєструвалася протягом 26-29 квітня 2015 року. Проведений порівняльний аналіз питомої ваги генотипів фолатного циклу у підгрупах дітей з гіпергомоцистеїнемією до і після лісової пожежі показав непричетність до данного явища ендогенного фактора у вигляді генетичного апарату, що контролює синтез ферментів фолатного циклу.

Висновки. Пожежі лісу і торфовищ у ЧЗВ є однією з основних причин підвищення рівня гомоцистеїну у крові дітей з прилеглих районів незалежно від стану генетичної системи фолатного циклу. Контроль над рівнем гомоцистеїну у крові дітей і дорослих, які перебувають під впливом продуктів горіння деревини, що містить радіоактивні елементи, є основним компонентом програми профілактики онкологічних і серцево-судинних захворювань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фолатний цикл, гомоцистеїн, підлітки, лісові пожежі, Чорнобильська зона відчуження.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bandazhevski Yu.I., Dubovaya N.F. Folate metabolism gene polymorphisms and homocysteinemia in children from families continuously living in an area affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident. Collection of Scientific and Practical Articles «Chоrnobyl: Ecology and Health»: Under general editorship of Prof. Yu.І. Bandazhevsky. Іssue 3. Ivankov : PI Coordination andAnalytical Center «Ecology and Health». Dnipropetrovsk : Serednyak Т.К., 2015. Р. 16-25.
2. Lentz S.R., Haynes W.G. Homocysteine: is it a clinically important cardiovascular risk factor? Clin. J. Med. 2004. Vol. 71. P. 729-734.
3. Bandazhevsky Yu.I., Dubova N.F. Assessment of folate metabolism functioning in terms of prevention of breast cancer in the population living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Збірка наукових праць співробітників НМАРО ім. П.Л. Шупика.2017. Вип. 27. С. 215-225.
4. Bandazhevskyi Yu.I., Dubova N.F. MTHFR:677ТТ genotype and state of hyperhomocysteinemia in the children of regions suffered as a result of the accident at the Сhоrnobyl nuclear power plant. Dovkillia ta zdorovia (Environment & Health). 2018. № 2 (86). P. 10-15. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.02.010
5. Колпакова А.Ф., Шарипов Р Н., Волкова О.А. Влияние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами на сердечно-сосудистую систему. Сибирский медицинский журнал. 2015. Т. 30. № 3. С. 7-12.
6. Pope C.A., Turner M.C., Burnett R. et al. Relationships between fine particulate air pollution, cardiometabolic disorders and cardiovascular mortality. Circ. Res. 2015. Vol. 116, № 1. P.108-115. DOI : https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.305060
7. Park S.K., O’Neill M.S., Vokonas P.S. et al. Traffic related particles are associated with elevated homocysteine. The VA Normative Aging Study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008. Vol. 178. P. 283-289. DOI : https://doi.org/10.1164/rccm.200708-1286OC
8. Кашпаров В.А., Миронюк В.В., Журба М.А. и др. Радиологические последствия пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле 2015 года. Радиационная биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. № 5. С. 512-527. DOI : https://doi.org/10.7868/S0869803117050071
9. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу у населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 рік. Збірка 14. К.: МОЗ України, 2012. 99с.
10. Богорад В.И., Литвинская Т.В., Шевченко И.А., Дыбач А.М., Слепченко А.Ю. Радиационные последствия пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Ядерна та радіаційна безпека. 2016. Т. 69. № 1. С. 64-68. DOI : https://doi.org/10.32918/nrs.2016.1(69).10
11. Ren C., Park S., Vokonas P., Sparrow D. et al. Air Pollution and Homocysteine: More Evidence that Oxidative Stress-related Genes Modify Effects of Particulate Air Pollution. Epidemiology. 2010. Vol. 21. № 2. P. 198-206.
12. Bandazhevski Yu.I., Dubovaya N.F., Bandazhevskaya G.S. et al. Assessment of the cardiovascular system in children from Polesie and Ivankov districts. Collection of Scientific and Practical Articles «Chernobyl: Ecology and Health»: Under general editorship of Prof. Yu.І. Bandazhevsky. Іssue 2. Ivankіv : PI Coordination and Analytical Center «Ecology and Health»; Dnipropetrovsk : Serednyak Т.К., 2015. P. 22-35.
13. Шейбак В.М., Лелевич В.В., Бандажевский Ю.И. Свободные аминокислоты плазмы крови и тканей животных после инкорпорации радионуклидов цезия и стронция. Клинико-экспериментальные аспекты влияния инкорпорированных радионуклидов на организм. Под ред. Ю.И. Бандажевского, В.В. Лелевича. Гомель, 1995. С. 101-127.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.