На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 18-21
Структурне підґрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему
Солоха Н.В.1, Колесова Н.А.1
1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

УДК: 613.63:546.823'171:616.2

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягала у вивченні впливу пилового фактора ультрамікроскопічних нітриду титану на органи дихання лабораторних щурів шляхом интратрахеального введення.

Матеріали та методи. Дослідження проводилися на 18 білих щурах з однаковою масою. Інтратрахеально їм був введений ультрамікроскопічний нітрид титану. Для гістологічного дослідження був підготовлений матеріал (легкі) на санноммікротоме. Зрізи офарблювалися гематоксіліном і еозином по ван-Гізон і оцінювалися під мікроскопом.

Результати. Попередньо було встановлено, що оператори термосінтеза підпали під вплив аерозолю нітриду титану. Було визначено кількість пилових наночастинок у відібраних пробах, їх масова концентрація в кубометрі повітря і сумарна площа поверхні становили 5,35 мкг / м3 і 1,33Ч108 нм2 / см3. Виявили конгломерати порошку нітриду титану в макрофагах між альвеолярними перетинками у вигляді Великих або менших його скупчень із зменшенням його кількості в динаміці експерименту. Міжальвеолярні перетинки в місцях накопичення матеріалу були потовщеними, інфільтрованими переважно малими та середніми лімфоцитами з домішкою плазмоцитів, тканинних базофілів, макрофагів і зрідка нейтрофілів. Введення ультрамікроскопічних нітриду титану призвело до морфологічними ознаками розвитку хронічного бронхіту: потовщення, набряку та інфільтрації всіх слоїв стінок, а також дистрофічних змін і лущення миготливого епітелію.

Висновки. Одноразове інтратрахеально введення ультрамікроскопічних частинок нітриду титану обумовлює розвиток структурних змін в бронхіальному дереві і в респіраторному відділі, ступінь вираженості і характер яких залежать від дії аерозолю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ультрамікроскопічний нітрид титану, інтратрахеальне введення, легені, токсикологія.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Самсонов Г.В. Физика и химия нитридов / Г.В. Самсонов, М.Д. Лютая, А.Б. Гончарук. – Киев : Наукова думка, 1968. - 180 с.
2. Самсонов Г.В. Неметаллические нитриды / Г.В. Самсонов. - М. : Металлургия, 1969. - 264 с.
3. Самсонов Г.В. Нитриды / Г.В. Самсонов. – Киев : Наукова думка, 1969. - 380 с.
4. Раков Э.Г. Химическое осаждение из газовой фазы / Э.Г. Раков, В.В. Тесленко. - М. : Знание, 1988. - 48 с.
5. Киффер Р. Твердые материалы (сплавы) / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. - М. : Металлургия, 1971. - 392 с.
6. Borm P. Toxicological hazards of inhaleted nanoparticles potential implications for drug delivery / P. Borm, W. Kreylin // J. Nanosci. Nanotech. – 2004. – № 4 (6). – P. 521-531 . https://doi.org/10.1166/jnn.2004.081
7. Toxicological and biological effects of nanomaterials / Z. Chen, H. Meng, G. Xing et al. // International Journal of Nanotechnology. – 2007. – № 4 (1-2). – P. 179-196. https://doi.org/10.1504/IJNT.2007.012323
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.