На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (104)   -   Вересень, 2022   -   Сторінки: 62-72
Медико-статистичний аналіз структури онкозахворюваності населення в містах промислового видобування урану
Шевчук О. М.1
1 Центральноукраїнський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Кропивницький

УДК: 613.648.4:614.876

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: вивчення структури онкозахворюваності у населення України, яке живе у місцях промислового видобування урану.
Матеріали та методи. Науковою базою дослідження обрано місто Кропивницький та Кіровоградська область. У Кропивницькому видобувають уранову сировину, яка транспортується у Жовті Води, єдине в Україні місто, де здійснюється первинне збагачення урану. Для аналізу екологічної та радіаційної ситуації у Кропивницькому та Кіровоградській області використано дані спостережень захворюваності обласного центру медичної статистики, звітів Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру та матеріалів «Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області на 2016-2020 роки».
Результати дослідження. Дослідження показали, що концентрація радону у повітрі житлових будинків, особливо одноповерхових, часто перевищує допустимий рівень, встановлений для працівників уранових копалень. Також не меншим є шкідливий вплив на організм людини уран. Підприємства видобувають уранову руду, проводять її первинну переробку, а його шахти проходять просто під житловими масивами. У повітрі радон швидко розчиняється, проте накопичується у закритих, підвальних приміщеннях. Таким чином, було встановлено, що основну дозу людина отримує в приміщеннях, де міський мешканець проводить 80 % свого часу. Вміст радону в повітрі приміщень визначається специфікою геологічної будови місцевості, розташуванням на її території масивів гірських порід з високим вмістом урану.
Висновки. Встановлені показники Кіровоградської області висвітлюють наслідки впливу радіації на структурі онкологічних захворювань. Велика кількість будинків у Кропивницькому зведені з будівельних матеріалів, які містять граніт з підвищеним вмістом радону та урану, які негативно впливають на здоров’я мешканців міста та області. Кропивницький входить до трійки міст України з найвищим показником смертності від раку. Одна з причин – радон, газ без кольору, запаху та смаку, який виділяється з розломів земної кори та суттєво впливає на утворення ракових пухлин.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
радон, уран, злоякісні новоутворення, онкологічні захворювання, здоров’я людини.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Дуднік І., Хмара Д., Швидич Т. Аналітичний звіт за результатами аналізу Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2009 – 2013 роки. Публікація в рамках реалізації проекту «Чи має шанс у міста на урані?», за фінансової підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. 84 с.
2. Горова А.І. Вплив розвитку урановидобувної та уранопереробної промисловості м. Жовті Води на здоров’я людини та об’єкти довкілля. Гірничодобувна промисловість України і Польщі: актуальні проблеми і перспективи : матеріали українсько-польського форуму гірників, 13-19 верес. 2004 р. Дніпропетровськ, 2004. С. 104-114.
3. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Чорнобильська зона: соціально-економічні аспекти розвитку (інформаційно-аналітичний матеріал). Київ, 2008. 113 c.
4. Дефорж Г., Дорогань С., Коваленко П. Радіоактивне випромінювання: вплив на здоров’я людини низькоінтенсивної постійної природної радіації в Україні та світі. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society : monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava. 2021. Р. 131-154.
5. Коваленко В.М., Корнацький В.М. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості : аналітично-статистичний посібник. Київ, 2012. 211 с.
6. Иванов В., Цыб А. Медицинские радиологические последствия Чернобыля: данные Национального регистра. Врач. 2005. № 6. С. 58-59.
7. Іщенко Л.О. Рівні дозових навантажень від радону в житлових приміщеннях м. Кривого Рогу. Вестник гигиены и эпидемиологии. 2008. № 1. С. 119-122.
8. Лапушенко О.В. Роль і завдання державної санітарно-епідеміологічної служби у системі охорони здоров’я. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали XIV з’їзду гігієністів України, 19-21 травня 2004 р. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2004. Т. 1. С. 28-30.
9. Савченков М.Ф., Макаров О.А., Ильин В.П. Гигиеническая оценка опасности радона в жилых помещениях. Гигиена и санитария. 2001. № 3. С. 16-19.
10. Солодовникова Л.Н., Тарасов В.А. Эколого-химические проблемы и радоноопасность отходов при переработке уранового сырья в Украине. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. № 11. С. 24-27.
11. Дзяк Г.В., Деркачов Е.А., Огір Л.Б. Стан здоров’я населення та довкілля Придніпров’я: прогноз та шляхи оздоровлення. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали XIV з’їзду гігієністів України, 19-21 трав. 2004 р. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2004. Т. 1. С. 37-39.
12. Павленко Т.А., Вовнянко Е.К., Комов И.Л, Диденко П.И. Экологические аспекты проблемы воздействия ионизирующего излучения природного происхождения на население Украины. Агроекологічний журнал. 2005. № 2. С. 64-73.
13. Godekmerdan A., Ozden M., Ayar A. et al. Diminished cellular and humoral immunity in workers occupationally exposed to low levels of ionizing radiation. Arch. Med. Res. 2004. Vol. 35, № 4. P. 324-328. DOI : https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2004.04.005
14. Laurier D., Hill C. Cancer risk associated to ionizing radiation. Rev. Prat. 2013. Vol. 63, № 8. P. 1126-1132.
15. Екологічний паспорт Кіровоградської області. Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації. Кропивницький, 2021. 145 с.
16. Ron E. Ionizing radiation and cancer risk: evidence from epidemiology. Radiat. Res. 1998. Vol. 150, № 5. P. 30-41. DOI : https://doi.org/10.2307/3579806
17. Ляшенко В.І. Екологічна безпека уранового виробництва : монографія. Кіровоград : КОД, 2011. 237 с.
18. Шевченко О.А., Дорогань С.Б. Радіотривожність населення : монографія. Riga : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 137 с.
19. Дудар Т.В., Тимошенко Я.О., Савицька М.А. Аналіз розвитку уранодобувної галузі та пов’язаних з нею проблем екологічної безпеки. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : Матер. 2-го Міжнарод. конгресу. Львів, 2012. С. 25.
20. Михайлов А.В., Лось И.П., Богданов Г.О. Результаты оценки парциального вклада отдельных продуктов питания в дозу внутреннего облучения сельского населения Полесья в замкнутом крестьянском хозяйстве. Наука–Чернобыль-97: Сб. тезисов научно-практ. конф. Киев, 1998. С. 128.
21. Лисиченко Г.В. Уранові руди України. Геологія, використання, поводження з відходами виробництва. Київ : Наук. думка, 2010. 221 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.