На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 27-34
Практичне використання радіаційних параметрів якості питної води: настанови міжнародних організацій та український досвід
Михайлова Л.Л.1, Бузинний М.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Проведено аналіз документів провідних міжнародних організацій та наукових робіт з точки зору вироблення стратегії забезпечення радіаційних параметрів якості питної води. Розглянуто параметри радіаційної якості питної води, трактування результатів моніторингу за скринінговим і рекомендованим рівнями, за значенням критерію індивідуальної дози, а також алгоритми встановлення частоти моніторингу радіаційних параметрів питної води.

Мета дослідження - аналіз документів авторитетних міжнародних організацій та наукових робіт з точки зору розробки стратегії забезпечення радіаційної якості питної води, а також особливостей практичного застосування параметрів радіаційної якості води у світі та Україні.

Методи: бібліографічні, аналітичні.

Матеріали. Проведено аналіз документів міжнародних організацій (ВООЗ, МАГАТЕ, МКРЗ, НКДАР), а також вагомих наукових публікацій щодо радіаційної якості питної води через призму досвіду вимірювання вмісту радіонуклідів у питній воді на території України.

Результати. Матеріали міжнародних документів та наукових публікацій свідчать про те, що оцінка радіаційних параметрів якості питної води вимагає виваженого аналізу. Іноді за результатами лише одного визначення сумарної альфа- та сумарної бета-активності неможливо зробити однозначний висновок щодо придатності або непридатності питної води для споживання. Зважаючи на значну неоднорідність території України за геологічними характеристиками, для отримання достатніх даних щодо радіоактивності підземних вод необхідним є проведення широких скринінгових досліджень радіаційної якості води у регіонах країни з залученням геологічних і моніторингових служб, місцевих органів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, радіонукліди, сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність, скринінгові рівні, рекомендовані рівні, критерій індивідуальної дози.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 on the quality of water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 1980. L229.
2. Council Directive 1998 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 1998. L330/32.
3. Council Directive 2013 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 2013. L296/12.
4. Management of Radioactivity in Drinking-Water. Geneva : WHO, 2018. 124 р. URL : https://www.who.int/water_sanitation_health/publica-tions/management-of-radioactivity-in-drinking-water/en/
5. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. Vienna : IAEA, 2014. URL: http://www-pub.iaea.org/MTCD-/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf.
6. ISO/NP 5667-1: Water Quality – Sampling – Part 1. Guidance on the Design of Sampling Programmes and Sampling Techniques. Geneva : International Organization for Standardization, 2006. 40 р.
7. US EPA. Radionuclides Rule under the Safe Drinking-Water Act, 66 Federal Register 76708, 2000. December 7. Washington, 2000. URL: https://www.federalregister.gov/documents/-2000/12/07-/00-30421/national-primary-drinking-water-regulations-radionucli-des-final-rule.
8. Nuccetelli C., Rusconi R., Forte M. Radioactivity in drinking water: regulations, monitoring results and radiation protection issues. Ann. Ist. Super. Sanitа. 2012. Vol. 48. № 4. P. 362-373. DOI: https://doi.org/10.4415/ANN_12_04_04
9. Prat O., Vercouter T., Ansoborlo E. et al. Uranium speciation in drinking water from drilled wells in Southern Finland and its potential links to health effects. Environ. Sci. Technol. 2009. Vol. 43 (10). P. 3941-3946. DOI: https://doi.org/10.1021/es803658e
10. Marandi A. Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquifer. Tartu: Tartu University Press, 2007. 84 p.
11. Beyermann M., Bьnger T., Schmidt K., Obrikat D. Occurrence of natural radioactivity in public water supplies in Germany: 238U, 234U, 235U, 228Ra, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Po and gross б activity concentration. Radiation Protection Dosimetry. 2010. Vol. 141. № 1. P. 72-81. DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/ncq139
12. Radioactivity levels in groundwater sources in Ireland Radiological. Protection Institute of Ireland, 2013. 76 p. URL : https://www.epa.ie/pubs/reports/radiation/RPII_Groundwater_Rad_Rep_13.pdf
13. Dowdall A., Currivan L., Hanley O. Radioactivity levels in groundwater sources in Ireland. Radiological Protection Institute of Ireland, 2013. URL : https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/44/122/44122590.pdf?r=1&r=1
14. Annanmaki M., Turtiainen T. Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water: Final Report of the TENAWA project. Helsinki : Oy Edita Ab, 2000. 96 p.
15. Зеленский А., Бузынный М., Лось И. Радон -222 в воде: концентрации, дозы, нормирование. Проблемы радиационной медицины: респ. межвед. сб. К., 1993. Вып. 5. С. 573-581.
16. Zelensky A., Buzinny M., Los' I. Measurement of Radium-226, Radon-222, and Uranium-238, 234 in Underground Water of the Ukraine with Ultra Low-Level Liquid Scintillation Counter. Radiocarbon. 1993. P. 405-411.
17. Shiraishi K., Igarashi Y., Los I.P., Buzinny M.G. et al. Concentration of Thorium and Uranium Freshwater Samples Collected in Former USSR. J. of Radioanalitical and Nucl. Chem. 1994. Vol. 185. № 1. P. 157-165. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02042962
18. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : державні гігієнічні нормативи. Київ, 1997. 121 с.
19. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: Державні санітарні норми та правила ДСанПіН 2.2.4-171-10. Київ, 2012. 32 c.
20. Бузинний М., Михайлова Л., Сахно В., Романченко М. Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні. Довкілля та здоров’я. 2011. № 1. С. 31-35. URL : http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/env/56-0031.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.