На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (96), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 65-73
Проблема хлорорганічних сполук у питній воді у працях українських науковців (огляд літератури та власних досліджень)
Прокопов В.О.1, Липовецька О.Б.1, Зоріна О.В.1, Куліш Т.В.1, Соболь В.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – аналіз сучасного стану вивчення проблеми ХОС у воді за результатами досліджень українських вчених.
Матеріали та методи : джерела наукової літератури про натурні, експериментальні, токсикологічні та епідеміологічні дослідження ХОС у воді. Використано метод теоретичного анализу наукової інформації.
Основні результати. Показано внесок вітчизняних вчених у вивчення проблеми хлорорганічних сполуку питній воді України. Встановлено спектр та рівні летких ТГМ та нелетких ГОК у водопровідній воді, визначено особливості та основні закономірності їх утворення при використанні різних хлорагентів (газоподібний хлор, гіпохлорит натрию, хлорамін, діоксид хлору) та видалення на очисних спорудах водопроводів, вплив на процесс їх утворення різних природних та технологічних чинників (тип та доза хлорагента, концентрація органічних речовин, експозиція, рН, температура тощо). Отримані результати досліджень з проблеми ХОС у воді для України є новими, вони свідчать про потенційну загрозу здоров’ю населення при тривалому вживанні питної води, забрудненої ХОС у понаднормативних кількостях.
Останніми рокамиотримано перші результати медико-біологічних досліджень впливу забрудненої ХОС питної води на організм тварин та здоров’я людей. Оцінено індивідуальний та популяційний ризики здоров’ю від дії ХОС питної води, накопичуються епідеміологічні дані про вплив тривалого споживання хлорованої питної води з надлишком ХОС на неінфекційну захворюваність населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ХЛОРОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, ТРИГАЛОМЕТАНИ, ГАЛОГЕНОЦТОВІ КИСЛОТИ, УМОВИ УТВОРЕННЯ ХОС, ФАКТОРИ ВПЛИВУ, ПИТНА ВОДА, ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОЦІНКА РИЗИКІВ, НЕІНФЕКЦІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.