На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 36-43
137Cs radionuclides, folate cycle and physical development of children living near the Chornobyl exclusion zone
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків, Україна
2 Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: оцінка впливу інкорпорованих радіонуклідів 137Cs на фізичний розвиток хлопчиків та дівчаток, які мешкають поблизу Чорнобильської зони відчуження, з урахуванням стану фолатного циклу та генетичного поліморфізму MTHFR:C677T.

Методи дослідження. Інструментальний, лабораторний, математично-статистичний.

Результати. У рамках міжнародних проєктів проведено оцінку фізичного розвитку дітей за індексом Рорера (ІР), визначено рівні та взаємозв’язок інкорпорованого 137Cs, вітамінів В6, В9, В12, гомоцистеїну (Нсy), алельних варіантів генетичного поліморфізму MTHFR:C677T у 260 дітей віком 13-17 років із Іванківського та Поліського районів Київської області, прилеглих до Чорнобильської зони відчуження. Встановлено, що серед обстежених найбільшу питому вагу становить підгрупа підлітків з гармонійним фізичним розвитком (відповідно для хлопчиків – 70,40%, для дівчаток 65,93%). Показано, що хлопчики та дівчатка з дисгармонійним високим фізичним розвитком (відповідно 15,20% та 25,19%) містили у своєму організмі вірогідно менше радіонуклідів 137Cs порівняно з дітьми із підгруп гармонійного та дисгармонійного низького фізичного розвитку. В аналізованих групах хлопчиків та дівчаток реєструвався зворотний кореляційний зв’язок між питомою активністю 137Cs та значеннями антропометричних показників. Найбільш виражений зворотний зв’язок між питомою активністю 137Cs та значеннями маси, а також довжини тіла та ІР, виявлено у підгрупі гармонійно розвинених дівчаток.
Підгрупа гармонійно розвинених хлопчиків відрізнялася від підгрупи гармонійно розвинених дівчаток вищою питомою активністю 137Cs в організмі та вищим рівнем Hcy у крові. Зниження рівня Hcy у крові гармонійно розвинених дівчаток, порівняно з гармонійно розвиненими хлопчиками, може бути пов’язане з вищим рівнем вітаміну В12 у крові, а також з більш інтенсивним функціонуванням циклу транс-сульфурації.
Порівняльний аналіз показав, що у підгрупі дівчаток з надмірною масою тіла питома вага випадків носійства генотипів, складених з нейтральних алелів C/C поліморфізму MTHFR:677, більша, ніж у підгрупі гармонійно розвинених дівчаток. При цьому зареєстровано меншу питому активність 137Cs в їхньому організмі.
Висновок: інкорпоровані радіонукліди 137Cs викликають зменшення маси тіла у дітей, які мешкають на території, що постраждала від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. При цьому відбувається порушення обміну речовин у вигляді збільшення вмісту у крові Hcy, яке більш виражене у хлопчиків. Процес інкорпорації радіонуклідів 137Cs в організм дітей, можливо, пов’язаний з алелею Т поліморфізму MTHFR:C677, що впливає на активність метилентетрагідрофолатредуктази.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
цезій-137, фізичний розвиток, гомоцистеїн, фолатний цикл, підлітки, Чорнобильська зона відчуження.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bandazhevskyі Yu.I., Dubova N.F. Forest fires in the Chornobyl exclusion zone and children’s health. Ivankіv PI Coordination and Analytical Center «Ecology and Health». Kyiv : Aliant LLC, 2021. 44 p.
2. Bandazhevskyі Yu.I. Chronic Cs-137 incorporation in children’s organs. Swiss Medical Weekly. 2003. Vol. 133. P. 488-490.
3. Bandazhevskyі Yu.I., Dubovaya N.F. Chоrnobyl catastrophe and childrens health. 35 years of world tragedy. Ivankіv PI Coordination and Analytical Center «Ecology and Health». Kyiv : Alyant LLC, 2022. 158 p.
4. Івахно О.П, Козярін І.П., Нємцева Ю.В. Методи оцінки фізичного розвитку і здоров’я дитячого населення : Навчальний посібник. К., 2012. 129 с.
5. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів (випуск 3). За заг. Ред.. Сердюка А.М. К. : Казка, 2010. 60 с.
6. Кашкевич Е.И. Экологические особенности физического развития детей и подростков Красноярского края: монография. Красноярск, 2013. 188 с.
7. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф., Бандажевская Г.С. и др. Чернобыль 25 лет: инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье людей. Под ред. Ю.И. Бандажевского ; Координационный аналитический центр «Экология и здоровье». К., 2011. 156 с.
8. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Педиатрия. Восточная Европа. 2017. Т. 5. № 1. С. 25-32.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.