На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (90), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 15-18
Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтёров и работников асбестоцементных заводов Украины
Андрущенко Т.А.1
1 ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

УДК: [575.113: 577.21 : [622+666.961. 006.3] – 057 (477)

РЕФЕРАТ:
В статті представлено результати дослідження поліморфізму генів репарації ДНК у шахтарів і працівників азбестоцементних заводів з професійно обумовленою бронхолегеневою патологією.

Мета роботи - вивчити розподіл частот генотипів генів XRCC1 (rs25487) і XRCC3 (rs861539) у працівників азбестоцементних заводів та шахтарів для виявлення маркерів ризику розвитку бронхолегеневої патології.

Матеріали та методи. В дослідження увійшли працівники азбестоцементних заводів і шахтарі. Методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі визначали генотипи генів репарації ДНК.

Результати дослідження. Встановлено, що генотип XRCC1*AA асоційований з ризиком розвитку бронхолегеневої патології в популяції працівників азбестоцементних заводів і шахтарів України. Встановлено протективну роль генотипу XRCC1*GA по відношенню до ризику розвитку захворювань бронхолегеневої системи у працівників азбестоцементних заводів України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
молекулярно-генетичні маркери, XRCC1, XRCC3, бронхолегенева патологія
ЛІТЕРАТУРА:
1. Профессиональные заболевания органов дыхания (Национальное руководство) / под ред. Н.Ф. Измерова, А.Г. Чучалина. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 119-148.
2. Кузьмина Л.П. Биохимические и генетические показатели индивидуальной чувствительности к профессиональным вредностям. Профессиональный риск для здоровья работников (руководство) / под ред. Н.Ф. Измерова, Э.Н. Дeнисова. Москва : Тровант, 2003. С. 329-334.
3. Hao B., Miao X., Li Y., Zhang X., Sun T. et al. A novel T–77C polymorphism in DNA repair gene XRCC1 contributes to diminished promoter activity and increased risk of non-small cell lung cancer. Oncogene. 2006. Vol. 25. P. 3613–3620.
4. Kubota Y., Nash R.A., Klungland A., Schär P., Barnes D.E., Lindahl T. Resconstitution of DNA base excision repair with purified human proteins: Interaction between DNA polymerase beta and the XRCC1 protein. EMBO J. 1996. Vol. 15. P. 6662–6670.
5. Kuschel B., Auranen A., McBride S., Novik K.L., Antoniou A. et al. Variants in double-strand break repair genes and breast cancer susceptibility. Hum Mol Genet. 2002. №11. Р. 1399–1440.
6. Pavanello S. Clonfero E. G Ital Med Lav Ergon. 2004. Vol. 26 (4). P. 311-321 (in Italian).
7. Rodriguez S., Gaunt T.R., Day I. N.M. Hardy-Weinberg Equilibrium Testing of Ascertainment for Mendelian Randomization Studies. American Journal of Biological Epidemiology. 2009. Vol. 169 (4). P. 505–514. DOI 10.1093/aje/kwn359.
8. Shin A., Lee K.M., Ahn B., Park C.G., Noh S.K. et al. Genotype-phenotype relationship between DNA repair gene genetic polymorphisms and DNA repair capacity. Asian Pac J Cancer Prev. 2008. № 9. Р. 501–505.
9. Tebbs R.S., Zhao Y., Tucker J.D., Scheerer J.B., Siciliano M.J. et al. Correction of chromosomal instability and sensitivity to diverse mutagens by a cloned cDNA of the XRCC3 DNA repair gene. Proc Natl Acad Sci USA. 1995. Vol. 92. P. 6354–6358.
10. Thacker J., Zdzienicka M.Z. The XRCC genes: expanding roles in DNA double-strand break repair. DNARepair (Amst.). 2004. № 3. Р.1081–1090.
11. Wang Y., Yang H., Li H., Li L., Wang H. et al. Association between X-ray repair cross complementing group 1 codon 399 and 194 polymorphisms and lung cancer risk: a meta-analysis. Cancer Lett. 2009. Vol. 285. P.134–140.
12. Zienolddiny S., Campa D., Lind H. et al. Polymorphisms of DNA repair genes and risk of non-small cell lung cancer. Carcinogenesis. 2006. Vol. 27. № 3. P. 560–567.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.