На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 72-79
Гайк Хачатурович Шахбазян — організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України (до 125-рiччя від дня народження)
Яворовський О.П.1, Шкурко Г.А.1, Чайка Ю.Г.1
1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

УДК: 613.6:92(477)

АНОТАЦІЯ:
До 125-рiччя від дня народження
Досліджено творчий шлях професора Гайка Хпачатуровича Шахбазяна, етапи становлення та розвитку його особистості від практичного санітарного лікаря до наукового співробітника, директора інституту та завідувача кафедри, а також експерта ВООЗ та члена-кореспондента АМН СРСР. Проаналізовано вклад науковця у фізіологію та гігієну праці, зокрема у науковий напрямок, заснований професором Шахбазяном - гігієну виробничого мікроклімату. Вивчено етапи роботи вченого та педагога у Київському науково-дослідному інституті гігієни праці та професійних захворювань і на кафедрі гігієни праці та професійних захворювань Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Проаналізовано монографії, підручники, методичні посібники, лекції вченого та його громадська діяльність. Славні традиції наукової школи професора Шахбазяна продовжили його численні учні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
історія медицини, гігієна праці, професійне здоров’я, виробничий мікроклімат
ЛІТЕРАТУРА:
1. Медведь Л.І. Тридцять років Київському інституту гігієни праці та професійних захворювань. Доповіді наукової сесії на честь 30-річчя інституту. Київ, 1958. С. 5-18.
2. Кундієв Ю.І., Яворовський О.П., Езікян Г.М., Чайка Ю.Г. Період лохвицького підпілля в житті професора Г.Х. Шахбазяна 1941-1943 рр. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2013. № 2-3 (41-42). С. 111-114.
3. Кундиев Ю.И. Профессор Г.Х. Шахбазян – основоположник учения о производственном микроклимате. Институт сквозь призму эпох. Киев : Авиценна, 2014. С. 318-323.
4. Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Нікітюк О.А. та ін. З історії кафедри гігієни і екології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Інституту медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: науково--дослідні, кадрові та освітні аспекти спільної виробничої діяльності й співробітництва. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 4. С. 70-77. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625332
5. Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Нікітюк О.А. та ін. Від кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту до кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: наукові та освітні пріоритети протягом 95 років (1923-2018). Довкілля та здоров’я. 2018. № 4 (89). С. 58-67.
6. Шахбазян Г.Х. В Пекине и Пхеньяне (заметки гигиениста). Врачебное дело. 1958. № 7. С. 1-4.
7. Шахбазян Г.Х., Лихтенштейн Е.И. Принципы организации и содержание преподавания курса профессиональных заболеваний в Киевском медицинском институте имени А.А. Богомольца. Гигиена труда и профессиональные заболевания. 1961. № 7. С. 6-9.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.