На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 34-41
Застосування ультрафіолетових опромінювачів для знезараження повітря та поверхонь приміщень
Черниш О.О.1, Сурмашева О.В.1, Молчанець О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета: порівняти антимікробну ефективність ультрафіолетових опромінювачів різного типу.

Матеріали та методи. В роботі використовували ультрафіолетові опромінювачі різних типів та різних виробників, рекомендовані для застосування з метою знезараження повітря та поверхонь приміщень. Ефективність дії щодо знезараження поверхонь від тест-мікроорганізмів Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa проводили згідно МУ «Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности». Виявляли загальну кількість аеробних мікроорганізмів та плісеневих грибів відповідно до Державної Фариакопеї України 2.0, п. 2.6.12.

Результати досліджень. Було встановлено ефективність застосування ультрафіолетового опромінення щодо знезараження поверхонь найбільш стійкими представниками грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів з використанням портативного «Індивідуального ультрафіолетового опромінювача ALED UVC-1W» протягом 1 хв. Ефект знезараження становив 4,02 lg для S. aureus та 4,08 lg P. aeruginosa.
Показано ефективну дію бактерицидного ультрафіолетового опромінення за застосування опромінювачів відкритого типу (з жалюзі) «UV-BLAZE». Відмічено зменшення загальної кількості мікроорганізмів, в тому числі плісеневих грибів в повітрі в 36 разів (приміщення №1) та 136 разів (приміщення №2). Знезараження поверхонь приміщень щодо аналогічних показників становило 98,6 % та 99,5 % відповідно.
Відмічено зниження рівня мікробіологічного забруднення повітря приміщень за застосування світлодіодного опромінювання світильниками «ALED T5NXXX UVC-5W-01» відкритого типу впродовж тривалого часу (8 годин). Ефективність знезараження була на рівні 77 % для бактерій та 83,3 % для грибів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ультрафіолетове опромінення, антимікробна дія, знезараження, загальна кількість мікроорганізмів, плісеневі гриби, поверхні, повітря
ЛІТЕРАТУРА:
1. Shining a Light on COVID-19. Nature Photonics. 2020. Vol. 14, Issue 6. P. 337. DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-020-0650-9.
2. Buonanno M., Welch D., Shuryak I., Brenner D.J. Far-UVC Light (222 Nm) Efficiently and Safely Inactivates Airborne Human Coronaviruses. Sci. Rep. 2020. Vol. 10 (1). 10285. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2
3. Hiroki Kitagawa, Toshihito Nomura, Tanuza Nazmul, Norifumi Shigemoto, Takemasa Sakaguchi, Hiroki Ohge. Effectiveness of 222-nm Ultraviolet Light on Disinfecting SARS-CoV-2 Surface contamination.SAJIC. 2021. Vol. 49 (3). P. 299-301. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.022
4. Raeiszade M., Adeli B. A Critical Review on Ultraviolet Disinfection Systems against COVID19 Outbreak: Applicability, Validation, and Safety Considerations. ACS Photonics. 2020. Vol. 7 (11). P. 2941-2951. DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c01245
5. Adeli B. Not If, But When: UV LED Beverage Disinfection. IUVA News. 2020. 10– 11. URL : https://uvsolutionsmag.com/articles/2020/not-if-but-when-uv-led-beverage-disinfection/
6. Martino V., Ochsner K., Peters P., Zitomer D.H., Mayer B.K. Virus and Bacteria Inactivation Using Ultraviolet Light-Emitting Diodes. Environmental Engineering Science. 2021. Vol. 38 (6). DOI: https://doi.org/10.1089/ees.2020.0092
7. Hull N.M., Linden K.G. Synergy of MS2 Disinfection by Sequential Exposure to Tailored UV Wavelengths. Water Res. 2018. Vol. 143. P. 292-300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.06.017
8. Thurman R.B., Gerba C.P., Bitton G. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses. Crit. Rev. Environ. Control. 1989. Vol.18. P. 295-315. DOI: https://doi.org/10.1080/10643388909388351
9. Ahearn D.G., Simmons R.B., Switzer K.F., Ajello L., Pierson D.L. Colonization by Cladosporium Spp. of Painted Metal Surfaces Associated with Heating and Air Conditioning Systems. J. Ind. Microbiol. 1991. Vol. 8. P. 277. DOI: https://doi.org/ 10.1007/BF01576067
10. Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення : Наказ МОЗ України від 06.05.2021 № 882. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-21#Text
11. Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности : методические указания. Москва : МЗ РФ, 1998.
12. Методичні рекомендації щодо класифікації виробничих приміщень нестерильних лікарських засобів за допустимим вмістом мікроорганізмів та часток у повітрі. Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських засобів : наказ МОЗ України № 502 від 14.12.2001. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0502282-01#Text
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.