На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 29-33
Фактичне харчування сучасних школіряв та його вплив на розумову працездатність та втому
Гозак С.В.1, Єлізарова О.Т.1, Станкевич Т.В.1, Парац А.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.22:613.955

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - гігієнічна оцінка фактичного харчування учнів та визначення його впливу на розумову працездатність дітей середнього і старшого шкільного віку.

Матеріали та методи. Особливості харчування вивчали шляхом анкетування 462-х школярів 5-11-х класів м.Києва. Розумову працездатність досліджували за допомогою коректурних проб з подальшою статистичною обробкою всіх отриманих даних.

Результати. Фактичне харчування сучасних школярів характеризується недостатнім споживанням таких продуктів, як м'ясо, вершкове масло, яйця, молоко у 22% дітей, риби і морепродуктів - у 60% дітей. В цілому незадовільне харчування характерно для 19% учнів середнього і 16% старшого шкільного віку. Результати інтегральної оцінки показали, що з 5-го по 9-й клас збільшується число дітей з незадовільним харчуванням і зменшується з оптимальним (p <0,001). Встановлено зв'язок підвищення продуктивності розумової працездатності з ростом інтегральної оцінки харчування (rs = 0,12; p <0,001). Ізольований внесок фактора «харчування» на продуктивність розумової працездатності становить (7,3 ± 0,4)% (p <0,01). Імовірність високого рівня стомлення школярів в 1,3 рази вище при незадовільному харчуванні, ніж при оптимальному (p <0,05).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
харчування школярів, діти середнього та старшого шкільного віку, розумова працездатність, втома
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Єременко Г.М., Сисоєнко Н.В., Селезньова К.І. Гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2004. Вип. 43. С. 402-406.
2. Куликова Н.В., Самолюк Н.Г., Федотов А.С., Кротенко Н.М. Рационализация питания школьников разных возрастных групп. Гигиена и санитария. 2013. № 2. С. 52-54.
3. Шкуро В. В., Корзун В. Н. Пищевой статус младших школьников Украины и пути его оптимизации. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2007. Вип. 50. С. 291-295.
4. Федоренко В. І. , Москвяк Н. В. Гігієнічна оцінка середньодобового набору продуктів молодших школярів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2007. Вип. 49. С. 353-357.
5. Платонова А.Г. Вкусовые пристрастия и предпочтения в питании современных школьников. Формирование здорового образа жизни школьников в современных условиях : тезисы Международной конф. стран ВЕЦА (14-15 ноября 2016 г., Москва). Москва, 2016. С. 79.
6. Wilson B. Many English Schoolchildren Have a Nutritionally Deficient Diet. New Statesman. 2002. Vol. 131. № 4602. Р. 40.
7. Антропова М.В. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе учебной и трудовой деятельности. М. : Просвещение, 1967. 251 с.
8. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. С. 451-464.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.