На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 67-70
Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості
Лотоцька-Дудик У.Б.1, Крупка Н.О.
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 613.61: (675+677+687)

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: проаналізувати сучасні еколого-гігієнічні ризики легкої промисловості України та визначити шляхи мінімізації екологічного тиску підприємствами галузі на навколишнє середовище.

Матеріали і методи дослідження: вітчизняні та зарубіжні наукові публікації, статистичні дані.

Результати дослідження. Здійснено аналіз найбільш актуальних еколого-гігієнічних проблем легкої промисловості. Визначено основні забруднювачі виробництв різних підгалузей легкої промисловості (текстильної, шкіряно-хутряної, взуттєвої, трикотажної, швейної), їх обсяги і шкідливий вплив на навколишнє середовище. Доведено, що загострення екологічних проблем вимагає дотримуватися балансу між економічною ефективністю у виробничій діяльності підприємств та екологічною безпекою.
Формування екологічної безпеки сировини, матеріалів і виробів вимагає застосування еколого-орієнтованих технологій очищення стічних вод, викидів, зменшення утворення відходів виробництва та негативного впливу на забруднення навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
легка промисловість, відходи, стічні води, викиди, забруднення навколишнього середовища
ЛІТЕРАТУРА:
1. Грищенко І.М., Гончаров Ю.В., Щербина І.В., Дворецький А.О., Крахмальова Н.А., Максименко І.О. та інш. Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ: монографія / за ред. Ю.В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. К. : КНУТД, 2011. 332 с.
2. Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Тарасенко І.О. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості. Актуальні проблеми економіки. 2012. №8(134). С. 238-252.
3. Гуторова Н.В. Оценка и моделирование экологической обстановки на предприятиях легкой промышленности : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.19.05. Москва, 2011. 22 с.
4. Україна в цифрах, 2016. Статистичний збірник / Державна служба статистики України ; за ред. І.Є. Вернера. К., 2017. 239c.
5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2016 році / Міністерство екології та природних ресурсів України ; за ред. О. І. Бондаря та ін. Київ, 2017. 350 с.
6. Федоров В.Е. Разработка интегральной системы оценки влияния кожевенных и меховых предприятий на окружающую среду : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.19.05. Москва, 2012. 21 с.
7. Галик І. С., Семак Б.Д. Вплив технологій текстильного виробництва на екологічну безпечність текстилю, людини та довкілля. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 1 (57). С. 38 – 46.
8. Рубанка М.М., Місяць В.П. Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання. Вісник КНУТД. 2015. №4 (88). С. 34-39.
9. Упірова Н.І., Слізков А.М., Дмитренко Л.А. Шляхи розвитку екологічної сертифікації продукції текстильної та легкої промисловості України. Вісник КНУТД. 2015. №3 (86). С. 157-163.
10. Промисловість Львівщини. Статистичний збірник. Львів, 2011. 188 с. Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2011/ZB032010Y11_2.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.