На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 61-63
Оцінка атоксичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів
Яловенко О.І.1, Раєцька О.В.1, Голіченков О.М.1, Ляшенко В.І.1, Кондратенко О.Є.1, Кущ М.В.1, Спаська Ю.С.1, Кучеренко О.Ю.1, Уманець Г.П.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 543.395:648.18:613.48/49-053.2

РЕФЕРАТ:
Мета – визначення інформативності та доцільність використання експрес-методу тестування токсичності продукції на культурі рухомих клітин (сперматозоїдів) при використанні у програмі оцінки безпеки засобів для миття посуду, призначених для догляду за виробами для дітей.

Матеріали та методи. Використано 23 види мийних засобів, призначених для догляду за виробами для дітей; безпорідні щури, морські свинки, культура сперматозоїдів бика.

Методи: альтернативні – експрес-метод оцінки токсичності з використанням у якості тест-об’єкта сперматозоїдів бика; класичні – оцінка гострої токсичності при введенні вшлунок, нанесенні на шкіру, шкірно-подразнюючої дії.

Результати. У дослідженнях in vitro встановлено, що 17 з 23 засобів мають індекс токсичності в інтервалі 70 % < (Іt) < 120 %, тобто, не проявляють загальнотоксичної та шкірно-подразнюючої дії. Для 6 засобів - Іt > 120 %. Клас небезпеки (4-й клас небезпеки) та відсутність шкірно-подразнюючої дії при одноразовому нанесенні на шкіру цих 6 засобів було встановлено в дослідженнях класичними методами на тваринах.

Висновки. Базові токсикологічні параметри (гостра токсичність при введенні в шлунок, нанесенні на шкіру та шкірно-подразнююча дія) 17-и з 23-х досліджених засобів визначено без тестування на лабораторних тваринах методом in vitro (на культурі сперматозоїдів бика), що свідчить про доцільність використання цього методу на скринінговому етапі в експертизі безпеки продукції засобів для миття посуду, призназначених для догляду за виробами для дітей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
засоби для миття посуду, вироби для дітей, метод на культурі сперматозоїдів бика, оцінка токсичності, безпека
ЛІТЕРАТУРА:
1. Лебедева А.М., Гиндюк Н.Т., Михнович Э.М. Новые парадигмы оценки токсичности химических веществ. Здоровье и окружающая среда. 2015. Том. 2, № 25. С. 116 - 119.
2. Оценка токсичности товаров бытовой химии. Экспресс-метод оценки токсичности моющих средств с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота : методические рекомендации МР 29 ФЦ/4746 / Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава Российской Федерации. М., 2002. 8 с.
3. К постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны : методические указания МУ 2163-80 / Минздрав СССР. Москва, 1980. 21 с.
4. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно-допустимых уровней загрязнения кожи : методические указания МУ 2102-79. Москва, 1979. 23 с.
5. Еськов А.П., Каюмов Р.И., Соколов А.Е. Токсикологические испытания. Альтернативные методы. Токсикологический вестник. 2003. № 5. С. 25 - 28.
6. Яловенко О.І., Раєцька О.В., Голіченков О.М., Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є., Пімушина М.В. Оцінка токсичності поверхнево-активних речовин на культурі рухливих клітин. Довкілля і здоров’я. 2014. № 3 (70). С. 15 - 18.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.