На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 58-61
Cанітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні
Станкевич В.В.1, Тетеньова І.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 628.46 : 628.396

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: дати санітарно-гігієнічну оцінку технологій очищення фільтрату місць удалення твердих побутових відходів, які рекомендують для застосування в Україні.

Матеріали та методи. матеріалами досліджень були результати аналізів проб фільтрату полігону № 5 м.Києва до і після обробки на установках "PAL ROCHEM" і "VOMM". Дослідження проводили за стандартизованим методикам. Важкі метали визначали атомно-абсорбційним методом на спектрофотометрі типу КАС-120.1.

Результати. В роботі надана санітарно-гігієнічна характеристика методів очищення фільтрата, які застосовуються на полігоні № 5 м.Києва. Показано, що установки "PAL ROCHEM " і " VOMM "дозволяють досягти досить високого ступеня очищення фільтрату. 70% води після доочищення від аміаку може бути скинуто в поверхневі водойми. В результаті роботи установок утворюються побічні продукти, для яких досі не існує економічно обґрунтованих шляхів поводження з ними. Крім того, запропоновані технології поводження з фільтратом є енергозатратні, дорі в обслуговуванні, що стримує їх широке застосування в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
тверді побутові відходи (ТПВ), фільтрат, технології очищення фільтрату, зворотний осмос, випарювання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Поворов А.А., Павлова В.Ф., Шиненкова Н.А. Очистка дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). URL : http://zaobmt.com/index.php/articles/139-landfil-leachate.html
2. Бородай Г.И. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых отходов. Донецк : Тасис, 2004. 293 с.
3. Тетеньова І.О. Вплив сміттєзвалищ на довкілля та умови проживання населення. Довкілля та здоров’я. 2017. № (82). C. 26-30.
4. Селиванова Н.В., Трифонова Т.А., Селиванов О.Г., Чухланов В.Ю. Оценка и очистка фильтрационных вод полигонов ТБО. Международный журнал прикладных и фунда- ментальных исследований. 2014. № 8-2. С. 99-102.
5. Варнавская И.В. Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых бытовых отходов. Экология и промышленность. 2008. № 1. С. 39-43.
6. Слюсарь Н., Вайсман Я., Коротаев В. Оценка долгосрочных эмиссий объектов захоронения твердых коммунальных отходов: результаты полевых исследований и лабораторного моделирования. Экология и промышленность России. 2016. Т. 20, № 4. С. 32-39.
7. Гонопольский А.М., Николайкина Н.К., Мурашов В.Е. и др. Многостадийная технология очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов. Вода: химия и экология. 2008. № 2. С. 25-30.
8. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ширкин Л.А. и др. Проблемы утилизации ТБО на полигонах. Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 3 (2). С. 685-687.
9. Соколов Л.И., Кибардина С.М., Фламме С. и др. Как в Германии решают проблему утилизации бытовых отходов. Экология и промышленность России. 2009. № 4. С. 32-37.
10. Кофман В.Я. Очистка фильтрата полигонов хранения твердых бытовых отходов. Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 3, ч. 1. С. 46-56.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.