На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (103)   -   Червень, 2022   -   Сторінки: 10-15
Genetic control of homocysteine metabolism in children living near the chоrnobyl exclusion zone
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків
2 Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Київ

УДК: 577.112.386:577.164.1:614.876(477.41)

РЕФЕРАТ:
Назва українською:
Генетичний контроль обміну гомоцистеїну у дітей, які проживають поблизу Чорнобильської зони відчуження

Мета дослідження: визначити участь генів фолатного циклу у виникненні гіпергомоцистеїнемії у дітей Іванківського району Київської області через 35 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Методи дослідження. Імунохімічний, математико-статистичний.

Результати. Визначено рівні гомоцистеїну у 217 дітей віком 12-17 років з Іванківського району Київської області, а також генетичні поліморфізми фолатного циклу. Перевищення гомоцистеїну в крові понад 10 мкмоль/л (стан гіпергомоцистеїнемії) виявлено у 65,44 % (142 із 217) обстежених, серед хлопчиків – 69,79 % (67 із 96), серед дівчаток – 61,98 % (75 із 121). Найбільша питома вага випадків гіпергомоцистеїнемії зареєстрована в підгрупі дітей з базовим поліморфізмом MTHFR:677TТ – 94,44 % випадків. У більшості випадків гіпергомоцистеїнемія у дітей була пов'язана із зовнішньосередовищним фактором, що включає радіоактивні елементи та продукти їх розпаду. Система профілактики гіпергомоцистеїнемії та її наслідків у дітей, які проживають в районах, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, має включати регулярний контроль за вмістом радіонуклідів в організмі дітей та продуктах харчування місцевого виробництва, вмістом гомоцистеїну в крові та оцінку стану генів фолатного циклу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гомоцистеїн, підлітки, радіонукліди, Чорнобильська зона відчуження
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Педиатрия. Восточная Европа. 2017. Том 5. № 1. С. 25-32.
2. Mc Cully KS. Homocysteine and the pathogenesis of atherosclerosis. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2015. Vol. 8(2). 211-9. DOI: https://doi.org/10.1586/17512433.2015.1010516
3. Полушин А.Ю., Одинак М.М., Янишевский С.Н и др. Гипергомоцистеинемия – предиктор тяжести инсульта на фоне обширности повреждения мозгового вещества. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2013. №4. С. 89 - 94.
4. Keshteli A., Baracos V., Madsen K. Hyperhomocysteinemia as a potential contributor of colorectal cancer development in inflammatory bowel diseases : A review. World J Gastroenterol. 2015. Vol. 21(4). C. 1081 -1090. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1081 https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i4.1081
5. Tronko M., Bogdanova T., Saenko V. et al. Thyroid cancer in Ukraine after Chernobyl. Dosimetry, epidemiology, pathology, molecular biology. Nagasaki : Nagasaki Association for Hibakushas ґMedical Care (NASHIM), 2014. 175 p.
6. Bandazhevsky Yu.I. Improvement of quality of life in the population of Ivankov and Polesie districts by preventing conditions associated with the impact of environmental factors. Chernobyl: ecology and health : Scientific and practical collection. Ivankov PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health». Dnipro : Serednyak Т.К., 2017. № 6. P.12-15.
7. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Forest fires in the Chernobyl exclusion zone and children’s health. Ivankov PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health». Kyiv : Aliant LLC, 2021. 44 p.
8. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Chernobyl catastrophe and childrens health. 35 years of world tragedy. Ivankov PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health». Kyiv : Alyant LLC, 2022. 158 p.
9. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф., Бандажевская Г.С. и др. Чернобыль 25 лет: инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье люде. Под ред. проф. Ю. И. Бандажевского ; Координационный аналитический центр «Экология и здоровье». К., 2011. 156 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.