На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 54-57
Обґрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у ґрунтах різного призначення
Станкевич В.В.1, Коваль Н.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.77 : 665.73 : 351.777

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Наукове обгрунтування гігієнічного нормативу вмісту нафтопродуктів (сумарних) в грунтах сільськогосподарського призначення і грунтах територій населених пунктів різного функціонального використання.

Матеріали та методи. Проведено дослідження проб ґрунтів сільгоспугідь і грунтів з територій населених пунктів різного функціонального призначення на фактичний вміст сумарних нафтопродуктів гравіметричним методом. В експериментальних умовах на модельних грунтових середовищах з різним вмістом гумусу досліджено вплив різних концентрацій нафтопродуктів на ферментативну (дегідрогеназну) активність грунтових мікроорганізмів.

Результати. Грунти з більш високим вмістом гумусу стійкіші до впливу нафтопродуктів. Концентрації бензиново-дизельної фракції НП від 1,0 до 5,0 г/кг мали стимулюючу дію на ферментативну активність ґрунтової мікрофлори і на розвиток сільгоспкультур для всіх типів грунтів; більше 10,0 до 20,0 г/кг – різко пригнічували цей показник. Бензинова фракція НП мала більш токсичну дія на цей показник в порівнянні з дизельною фракцією. При оцінці територій різних планувальних зон населених пунктів були встановлені значні коливання в концентраціях нафтопродуктів, але з певною кореляцією в залежності від функціональної зони. Вуличний змет особливо показовий за рівнями забруднення штучних грунтів.

Висновки. Для різних планувальних зон територій населених пунктів були запропоновані допустимі рівні забруднення нафтопродуктами. Для грунтів сільськогосподарського призначення пропонується прийняти безпечну концентрацію для суми нафтопродуктів на рівні 1,0 г/кг (1000,0 мг/кг грунту).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
рівні забруднення нафтопродуктами, сільськогосподарські угіддя, території населених місць, змет, штучні грунти
ЛІТЕРАТУРА:
1. Солнцева Н.П., Пиковский Ю.И., Никифорова Е.М. и др. Проблемы загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами: геохимия, экология, рекультивация. Доклады симпозиума VII делегатского съезда Всесоюзн. об-ва почвоведов. Ташкент, 1985. С. 246-254.
2. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах : ГОСТ 17.1.4.01-80. М. : Госком СССР по стандартам, 1980. 4 с.
3. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І. та ін. Комунальна гігієна : підручник / за ред. Є.Г. Гончарука. К. : Здоров’я, 2003. С. 340-341.
4. Франчук Г.М., Радомська М.М. Оцінювання забруднення грунтів нафтопродуктами внаслідок діяльності автозаправних станцій. Вісник НАУ. 2009. № 1. С. 46-49.
5. Потапов М.П., Лукас Л.А. Определение нефтепродуктов в почве. Гигиена и санитария. 1976. № 9. С. 58.
6. Леоненко И.И., Антонович В.П., Андрианов А.М. Методы определения нефтепродуктов в водах и других объектах окружающей среды (обзор). Методы и объекты химического анализа. 2010. Т. 5, № 2. С. 58-72.
7. Методы почвенной микробиологии и биохимии : изд. 2-е, перераб. и дополн. / под ред. Д.Г. Звягинцева. М. : изд-во Москов. ун-та, 1991. 303 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.