На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 20-25
Задоволеність сферами якості життя населення зони спостереження атомної електростанції
Прилипко В.А.1, Озерова Ю.Ю.1
1 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

АНОТАЦІЯ:
Мета: вивчення стану задоволеності населення зони спостереження (ЗС) АЕС окремими сферами якості життя, пільгами і субвенціями для цієї категорії населення.
Методи дослідження. Проведено соціологічне опитування населення ЗС Рівненської АЕС Вибіркова сукупність становила 232 особи, похибка вибірки не перевищує 7,0%. Вивчалися складові якості життя: безпека і соціальний захист, охорону здоров'я, навколишнє середовище, добробут, зайнятість та інше. Використано методи: соціологічні, статистичні та математичні. Проведено порівняння груп населення: міського і сільського, за статтю та віком.
Результати. Оцінки здебільшого сфер якості життя міського і сільського населення ЗС АЕС варіюють між «скоріше негативним» і «середнім» рівнем і мають статистично достовірне відміну на користь городян. Негативний рейтинг серед сфер якості життя займає демократичне управління, безпеку, здоров'я і добробут. Оцінки сфери безпеки змінюються в залежності від віку респондента (r = 0,202 р ≤ 0,01). Нижче середньої кордону - оцінки сфери охорони здоров'я. Виявлено кореляційні зв'язки між оцінками стану навколишнього середовища і рівнем освіти (r = 0,263 р ≤ 0,01). Пріоритет вибору пільг і прямих субвенцій залежить від місця проживання. На середньому рівні оцінена соціальна активність населення относітельноработи АЕС.
Висновки. Демократичний устрій не має позитивного розвитку, що підвищує ймовірність соціальних протестів. Існуючі нормативні документи, що регламентують безпеку життя населення ЗС АЕС, не реалізуються в повному обсязі, населення не впевнене у своїй безпеці і захищеності. Імовірність поліпшення стану здоров'я, завдяки оптимізації медичного обслуговування, населення оцінило посередньо, без надії на позитивні зміни в системі охорони здоров'я. Населення ЗС АЕС не співвідносить використання субвенцій, в якості першочергових заходів, на випадок надзвичайних ситуацій на АЕС. Існуюча система надання пільг і субвенцій в ДТ АЕС не виконує більшості завдань і потребує перегляду з урахуванням досвіду світових аналогів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
зона спостереження АЕС, громадська думка, якість життя, пільги і субвенції
ЛІТЕРАТУРА:
1. Gordelier S. Allemagne Grande Bretagne: Le risque de leucémie croît à proximité de centrales nucléaires. l’Université de Mayence en collaboration avec le registre allemand des cancers infantiles, 15 décember 2011. (Last accessed: 10.01.2018). URL : http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/habiter-pres-d-une-centrale-nucleaire-favoriserait-la-leucemie-chez-l-enfant_1070801.html
2. Bach Р. Centrale nucléaire et leucémie enfantine. l’Inserm et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléai, 14 janvier 2012. (Last accessed: 10.10.2013). URL : http://www.gauchemip.org/spip.php?article17955
3. Kovacs P., Cordelier S. L'énergie nucleaire et l'opinion publique. AEN Infos 2009. № 27(1). P. 4-7.
4. Rocrelle D. Rapport d’information sur la surete nucleaire et la radioprotection du site de Romans Ce rapport est redige au titre de l’article 21 de la loi de transparence et securite en materiere nucleaire. (Last accessed: 10.01.2017). URL : http://www.ladrome.fr/sites/default/files/9-_fbfc_rapport_annuel_snr_2011.pdf
5. Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / под общей ред. В. М. Вороны, Е. И. Суименко. Киев : Институт социологии НАН Украины, 2012. 211 с.
6. Петрушина Т. Якість життя — головний критерій стану суспільства. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 2. С. 117–141.
7. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження : Постанова КМ України від 15 лютого 2012 р. № 91 із змінами. (дата звернення: 11.10.2017). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/91-2012-%D0%BF
8. Прилипко В. А., Озерова Ю. Ю., Морозова М. М., Шевченко Е. К. Соціальні умови життя населення зони спостереження Рівненської атомної електростанції. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип.19. С. 136 – 146.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.