На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 51-56
Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення
Гребняк М.П.1, Федорченко Р.А.1
1 Запорізький державний медичний університет

АНОТАЦІЯ:
Метою дослідження було обґрунтування принципів профілактики несприятливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на здоров'я населенія.Матеріали і методи. Для оцінки експозиції атмосферних забруднень для здоров'я населення індустріального міста вивчені валові викиди від стаціонарних та пересувних джерел за рівнем і спектру поллютантов, кореляційний зв'язок між сумарним забрудненням воздухан хворобами органів дихання, захворюваність населення, коефіцієнти детермінаціі.Результати. Методологічні основи обгрунтування принципів і заходів профілактики розвитку хвороб органів дихання базуються на медико-екологічному моніторування, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між факторами зовнішнього середовища і станом здоров'я, гігієнічної оцінці санепідблагополучія.Обосновано 7 принципів первинної профілактики, об'єктом якої є джерело і механізм виникнення / поширення захворювання; 7 принципів вторинної профілактики, об'єктом якої є хвороба в гострій або підгострій стадіях; 3 принципу третинної профілактики, об'єктом якої є інвалідність / передчасна смертність.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
забруднення повітря, профілактика шкідливого впливу
ЛІТЕРАТУРА:
1. Качество атмосферного воздуха и здоровье. Информационный бюллетень ВОЗ. 2014. № 313. Режим доступа: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/ru/.
2. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project : technical report. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. 302 p.
3. Турос О.І., Ананьєва О.В., Петросян А.А. Вдосконалення підходів до кількісної оцінки забруднення атмосферного повітря викидами автомобільних транспортних засобів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 22–31.
4. Петросян А.А., Черненко Л.М. Аналіз міжнародних законодавчих документів, які регулюють якість атмосферного повітря. Медичні перспективи. 2016. Т. XXI, № 1. С. 130–133.
5. Сердюк А.М., Корзун В.Н., Калинкин М.Н., Давыдов Б.Н., Кириленко Н.П., Жмакин И.А. Укрепление и сохранение здоровья человека - общее дело ученых разных стран. Довкілля та здоров’я. 2010. № 1 (52). С. 3–9.
6. Franklin M., Vora H., Avol E., McConnell R., Lurmann F., Liu F., Penfold B. et al. Predictors of intra-community variation in air quality. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 2012. Vol. 22. P. 135-147. https://doi.org/10.1038/jes.2011.45
7. Гребняк М.П., Щудро С.А. Екологія та здоров’я дитячого населення: фактори ризику, епідеміологія : навч. посібник. Дніпропетровськ : Пороги, 2010. 95 с.
8. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія: навч. посібник. Дніпропетровськ : Акцент, 2016. 418 с.
9. Петров С.Б., Петров Б.А. Оценка комплексного влияния аэротехногенных загрязнителей городской среды на заболеваемость населения. Фундаментальные исследования. 2012. Ч.1, № 5. С. 100 –104.
10. Рахманин Ю.А. Актуализация проблем экологии человека и гигиены окружающей среды и пути их решения. Гигиена и санитария. 2012. № 5. С. 4–8.
11. Бердник О.В., Рудницька О.П., Добрянська О.В. Просторово-часова характеристика захворюваності як інструментарій управління процесами формування громадського здоров’я. Медичні перспективи. 2016. Том XXI, № 1. С. 123-129.
12. Черниченко І.О., Баленко Н.В., Цимбалюк С.М., Осташ О.М. Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози. Довкілля та здоров’я. 2016. № 2. С. 9-13.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.