На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 57-61
Теоретичне та практичне значення наукових досліджень Інституту громадського здоров’я НАМН України
Полька Н.С.1, Савіна Р.В.1, Рудницька О.П.1, Коркач В.С.1, Мельченко Ю.В.1, Лейких С.В.1, Новохацька С.М.1, Мартищенко Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета – аналітичне дослідження наукових досягнень фахівців інституту у галузі профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань населення, спричинених негативним впливом екологічних та соціальних чинників умов проживання, за результатами науково-дослідних робіт та їх впровадженням.

Матеріали та методи - наукові звіти, акти впровадження результатів науково-дослідних робіт. У дослідженні застосовано системно-аналітичний метод.

Результати дослідження. Проаналізовано результати проведених в інституті науково-дослідних робіт за останні три роки. Здійснено оцінку чинників фізичної, хімічної та соціальної природи, умов життєдіяльності різних верств населення та доведено їхній негативний вплив на здоров’я. Розроблено низку науково обґрунтованих нормативно-методичних інструктивних та інформаційних документів, спрямованих на мінімізацію шкідливих чинників оточуючого людину середовища та профілактику захворювання населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієна довкілля, громадське здоров’я, наукові дослідження, нормативно-методичні документи
ЛІТЕРАТУРА:
1. 1.Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини. Довкілля та здоров’я. 2019. № 3. С. 42-46. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.03.042
2. Турос О.І., Петросян А.А., Маремуха Т.П. Оцінка збитків здоров’ю населення від короткочасного впливу високих концентрацій озону. Довкілля та здоров’я 2020. № 3. С. 19-24. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.019
3. Станкевич В.В., Коваль Н.М., Черевко О.М. Еколого-гігієнічні аспекти оцінки негативного впливу окремих об’єктів гірничо-видобувної галузі на стан довкілля та умови проживання населення. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2021. Вип. 71. С. 105-110. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.105
4. Махнюк В.М., Чайка А.В., Павленко Н.П., Могильний С.М. та інш. Обґрунтування гігієнічного нормативу кратності повітрообміну у медичних приміщеннях амбулаторій, вбудованих у житлові будинки, для збереження та зміцнення здоров’я медиків. Довкілля та здоров’я. 2021. № 4. С. 42-50. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2021.04.042
5. Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Бабій В.Ф., Баленко Н.В, Кондратенко О.Є., Главачек Д.О. Гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі: досягнення минулого та сучасні погляди у майбутнє. Довкілля та здоров’я. 2021. № 4. С. 51-57. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2021.04.051
6. Павленко Т.О., Оперчук А.П., Аксьонов М.В., Фризюк М.А., Михайленко О.В., Горваль А.К. Першочергові завдання плану дій щодо зменшення рівнів радону в повітрі будинків. Ядерна та радіаційна безпека. 2021. № 1. С. 14-20. DOI : https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).02
7. Buzynny M.G. About radiocarbon in environmental researches in Ukraine. Довкілля та здоров’я. 2020. № 3. С. 48-53. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.048
8. Баркевич В.А., Нікітіна Н.Г., Томашевська Л.А., Думанський В.Ю., Біткін С.В., Галак С.С., Безверха А.П. Системи радіолокаційних засобів спеціального призначення як потужні джерела електромагнітних випромінювань в довкіллі. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2020. Вип. 70. С.78-83. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.078
9. Семашко П.В., Яригін А.В., Стеблій Н.М., Кончаковська С.В. Вплив авіаційного шуму аеропорту «Бориспіль» на акустичний стан найближчих населених пунктів та здоров’я населення. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2020. Вип. 70. С. 71-77. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.071
10. Гозак С., Єлізарова О., Станкевич Т., Дюба Н., Парац А., Лебединець Н. Вплив дистанційного навчання школярів 1–11 класів під час пандемії COVID-19 на їх психоемоційний стан. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Психологія. 2020. № 1. С. 27-32. DOI : https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).5
11. Депутат Ю.М., Гуліч М.П. Дослідження добових енерговитрат військовослужбовців Cил спеціальних операцій Збройних сил України. Довкілля та здоров’я. 2020. № 3. С. 32-39. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.032
12. Омельченко Е.М., Полька О.О., Линчак О.В., Карамзіна Л.А., Педан Л.Р. Вроджені вади розвитку серед живонароджених та їх внесок в дитячу інвалідність. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2021. Вип. 71. С. 193-200. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.193
13. Останіна Н.В., Кузнецова О.М. Роль дієтичних добавок для харчування людей та стан контролю їх безпеки та якості для споживання на сучасному етапі. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2019. Вип. 69. С. 185-191. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.185
14. Бердник О.В., Волощук О.В., Добрянська О.В., Скочко Т.П. Обґрунтування використання показників неінфекційної захворюваності для виявлення впливу детермінант здоров’я в системі епіднагляду. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2020. Вип. 70. С. 134-140. DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.134
15. Сердюк А.М., Скалецький Ю.М., Риган М.М. Концепція формування стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я. Довкілля та здоров’я. 2020. № 1. С. 4-11. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.01.004
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.