На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 68-72
Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров'я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я
Коблянська А.В.1, Скляренко К.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 351.77 : 613.95 : 616-084

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи - проаналізувати міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої Організації Охорони здоров'я для визначення основних вимог у формуванні та реалізації політики в рамках національних програм системи навколишнього середовища, здоров'я дітей та підлітків. Рівень громадського здоров'я і стан системи охорони здоров'я залежать від реальних соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі. Перш за все, стратегія галузі базується на демографічній ситуації, основних показниках здоров'я населення з урахуванням факторів ризику навколишнього середовища. За даними ВООЗ, вплив забрудненого навколишнього середовища на здоров'я людини досі є основною причиною смертності і страждань по всій Європі, особливо для дітей. Діти як найбільш вразлива частина суспільства надзвичайно чутливі до екологічних загроз.
З огляду на європейський вектор розвитку, майбутня система охорони здоров'я в Україні повинна бути узгоджена з європейськими принципами, що передбачає заміщення даної моделі системи охорони здоров'я сучасними світовими схемами, практиками та досвідом, виходячи з того, що діти і підлітки є одним із пріоритетів державної політики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
система охорони здоров’я, охорона довкілля, здоров’я дітей і підлітків, Європейська стратегія, державна політика, міжнародний досвід.
ЛІТЕРАТУРА:
1. A Strategy to Prevent Chronic Disease in Europe. A Focus on Public Health Action. The CINDI vision / WHO. – Copenhagen, 2004. - 42 p.
2. HEALTH 21 – Health for all in the 21-st Century / WHO. – Copenhagen, 1998. - 36 p.
3. Health 2020. A European Policy Framework and Strategy for the 21-st Century / WHO. – Copenhagen, 2013. - 190 p.
4. Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Fifty-third World Health Assembly. - 2000. - Available at: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA53/ea14.pdf?ua=1
5. Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, 23-25 June 2004. Declaration (EUR/04/5046267/6). - Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88577/E83335.pdf?ua=1
6. Health and the Millennium Development Goals / WHO. – Geneva. – 2005. - 84 p. DOI : https://doi.org/10.18356/8b0dbafb-en
7. Europe’s Environment. The Fourth Assessment. Chapter 2. Environment and Health and the Quality of Life / European Environment Agency. – Copenhagen, 2007. - 92 p.
8. Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми «Здорова дитина» на 2008-2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://health-ua.com/articles/2030.html
9. Investing in Children: the European Child and Adolescent Health Strategy 2015–2020 / WHO. – Copenhagen, 2014. - 23 p.
10. Fifth Ministerial Conference on Environment and Health “Protecting Children’s Health in a Changing Environment”, Parma, Italy, 10–12 March 2010. – Declaration (EUR/55934/5.1 Rev. 2). Available at : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf?ua=1
11. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF.
12. Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://triton.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20120316_1.html
13. Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1065-17
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.