На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 48-54
Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України
Загороднюк К.Ю.1, Бардов В.Г.1, Омельчук С.Т.1, Пельо І.М.1, Загороднюк Ю.В.2, Нікіпєлова О.М.3, Баришнікова О.П.1
1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
2 Громадська організація “Фонд розвитку водоочисних технологій”, м. Київ
3 ДУ “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України” (УкрНДІ МР та К), м. Одеса

УДК: 613:628.1.001.76(477)

РЕФЕРАТ:
Фахівці в галузі охорони здоров'я та навколишнього середовища перше місце серед чинників, що негативно впливають на рівень популяційного здоров'я в Україні, віддають воді, яка випередила в цьому відношенні атмосферне повітря та харчові продукти. Метою нашого наукового дослідження стало гігієнічне обгрунтування необхідності і шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України для зменшення рівня неінфекційної захворюваності населення.

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в наших дослідженнях були застосовані наступні методи: бібліографічний метод аналізу наукової інформації, методи прогнозування і розрахунків, метод санітарного обстеження технологічного обладнання, органолептичні, хімічні, фізико-хімічні, гідробіологічні, електрохімічні, технологічні методи досліджень.

Результати. Досліджено спрямованість і темпи змін факторів ризику розвитку ракових захворювань і динаміка онкозахворюваності населення України. Встановлено, що однією з основних причин зростання онкозахворюваності в Україні є погіршення якості води, яка подається кінцевим споживачам при централізованому водопостачанні, в першу чергу, за рахунок вмісту в ній хлорорганічних сполук (ХОС). Встановлено зв'язок між корозійної агресивністю і стабільністю питної води фільтрувальної станції водоочисних споруд комунального підприємства "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" та інтенсивністю освіти ХОС на етапах підготовки води і при її транспортуванні в трубопроводах. Встановлено, що очищати питну воду і подавати її кінцевим споживачам в будь-якій точці водорозподільної мережі з якістю, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 або іншим нормативним документам, можливо тільки при досягненні достатнього рівня процесів коагуляції і подальшої стабілізаційної обробки води перед подачею в водорозподільчу мережу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
якість питної води, хлорорганічні сполуки, корозійна агресивність, біологічна активність, онкозахворюваність, стабілізаційна обробка.
ЛІТЕРАТУРА:
1. On-line дані прес-служби МОЗ України. Режим доступу до сайту: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20120913_a.html
2. Бондар В.Г. Збільшення програми викладання онкології відповідає національним інтересам України / В.Г. Бондар, Ю.В. Думанський, О.Ю. Попович, Н.Г. Семикоз, Ю.І. Яковець, В.Н. Кравцова, М.В. Крюков // Клінічна онкологія. – Київ, 2011. – Спецвипуск № II. – С. 4.
3. Чепелевська Л.А. Прогнозні оцінки смертності населення України / Л.А. Чепелевська, Г.І. Баторшина, О.В. Любінець, О.О. Ніжинська // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – 1. – С. 59-63.
4. Онищенко Г.Г. Актуальные проблемы реализации в России решения Организации Объединенных Наций о провозглашении десятилетия 2005-2015 г.г. международной декадой «Вода для жизни» / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. – 2005. - № 4. – С. 3-5.
5. Прокопов В.О. Гігієнічна оцінка результатів моніторингу хлорованої питної води України щодо вмісту хлороформу / В.О. Прокопов, Г.В. Чичковська // Гігієна населених місць. – 2005. – № 46. - С. 61-65.
6. Прокопов В.О. Канцерогенний ризик для здоров’я тригалометанів – побічних продуктів хлорування питної води / В.О. Прокопов, Г.В. Чичковська // Довкілля та здоров’я. – Київ, 2002. - № 4 (23). – С. 20-24.
7. Загороднюк Ю.В. Закономірності утворення хлорорганічних сполук у процесах очищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних споруд міста Нікополь) / Ю.В. Загороднюк, С.Т. Омельчук, К.Ю. Загороднюк, М.І. Василиненко // Медичні перспективи (науковий журнал Дніпропетровської державної медичної академії). – Дніпропетровськ, 2011. – Т. XVI, № 2. - С. 110-117.
8. Вода питьевая. Методы анализа. - Офиц. изд. - М.: Изд-во стандартов, 1974. - 195 с.
9. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. – Офіційний вісник України. – 2010. - № 51. - С. 99-129.
10. ГОСТ 3313-46. Методы технологического анализа. Определение стабильности воды. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.
11. Системи централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання : СОУ ЖКГ 42.00-35077234.010:2008. – [Чинний від 2008-16-04]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 14 с. – (Націонадльний стандарт України).
12. Загороднюк Ю.В. Коррозионная агрессивность воды как один из основных показателей качества питьевой воды и ее нормативное регулирование в Украине / Ю.В. Загороднюк, С.Т. Омельчук, А.П. Кравчук, И.И. Жуков, Н.И. Никулин, К.Ю. Загороднюк // Водопостачання та водовідведення. – 2009. - № 4. – С. 26-33.
13. Загороднюк К.Ю. Токсиколого-гігієнічна оцінка питної води Західної фільтрувальної станції ТОВ “Луганськвода” до та після стабілізаційної обробки препаратом “Sea-Quest” / К.Ю. Загороднюк, С.Т. Омельчук, О.М. Нікіпєлова, Ю.В. Загороднюк // Сучасні проблеми токсикології. – Київ, 2011. - № 5. - С. 178-179.
14. Загороднюк К.Ю. Влияние стабильности и коррозионной агрессивности воды на биологическую активность хлорорганических соединений, поступающих в организм с питьевой водой / К.Ю. Загороднюк, С.Т. Омельчук, Ю.В. Загороднюк // Вода и экология: проблемы и решения. – Санкт- Петербург, 2012. - № 2-3. – С. 35-36.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.