На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 4-8
Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози
Баленко Н.В.1, Цимбалюк С.М.1, Черниченко І.О.1, Осташ О.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.71:547.681:612.44:616-006

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - вивчення можливих механізмів впливу бенз(а)пирену (БП) на виникнення і розвиток захворювань населення на злоякісні пухлини щитоподібної
залози (ЩЗ).

Матеріали та методи. Аналіз власних та літературних даних. Використано метод теоретичного аналізу науково-методичної літератури (узагальнення, синтезу та абстрагування) щодо особливостей біоефектів БП на організм та закономірностей їхнього прояву.

Результати проведеного аналізу дозволили припустити, що БП при хронічному надходженні в організм може викликати різні ефекти, які призводять до порушення синтезу і зниження рівня гормонів ЩЗ, що призводить до активації проліферації тиреоцитів, розвитку гіперплазії, зоба, а також індукує генетичні та епігенетичні зміни в незмінених і проліферуючих клітинах при вузлових захворюваннях ЩЗ, наслідком яких є мутації. Стійка індукція зазначених змін і одночасна наявність викликаних канцерогеном порушень імунної системи можуть сприяти впливу канцерогену разом з дією інших факторів в підвищення ризику і прискорення розвитку раку ЩЗ у населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
рак щитоподібної залози, бенз(а)пірен, механізми впливу
ЛІТЕРАТУРА:
1. До питання стосовно впливу канцерогенонебезпечних факторів довкілля на розвиток раку щитоподібної залози / М.В. Гульчій, С.М. Цимбалюк, І.О. Черниченко та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.практ. конф. (VIII марзєєвські читання). — Київ, 2012. — Вип. 12. — С. 217-218
2. Хімічні канцерогени і рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, О.М. Литвиченко, С.М. Цимбалюк та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук. практ. конф. (XI марзєєвські читання). — Вип. 15. — Київ, 2015. — С. 175-176.
3. State of the Science of Endocrine Disrupting Сhemicals — 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.who. int/ceh/publications/endocrine/en/
4. Басков А.Я. Методология научного анализа / А.Я. Басков, Н.В. Туленков. — К.: МАУП, 2004. — 215 с.
5. Environmental and occupational medicine / W.N. Rom, ed. — Philadelfia, New-York, 1998. — 1437 p.
6. Some noneterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures. — Lyon: IARC, 2010.
7. Opinion of the Scientific Comittee on Food on Risks to Human Health of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food / Scientific Comittee on Food. — Brussels, 2002. — 84 p.
8. Burchiel S.W. Signaling by environmental polycyclic aromatic hydrocarbons in human lymphocytes/ S.W. Burchiel, M.I. Luster // Clin. Immunol. — 2001. — V. 98, № 1. — P. 2-10. DOI : https://doi.org/10.1006/clim.2000.4934
9. Особливості генотоксичного ефекту та реакцій імунної системи організму за впливу бенз(а)пірену в експериментальних умовах / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Осташ та ін. // Довкілля та здоров'я. — 2012. — № 1. — С. 6-13.
10. Модифікуючий вплив фенолу на прояв генотоксичного ефекту та імунологічних змін в організмі за перорального комбінованого введення з бенз(а)піреном / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Осташ та ін. // Довкілля та здоров'я. — 2012. — № 2. — С. 3-8.
11. Дослідження показників імунологічного статусу мишей через 6 місяців перорального введення бен(а)пірену та фенолу / О.І. Винарська, О.М. Осташ, Т.А. Чубук та ін. // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. — К., 2011. — Вип. 57. — С. 161-168.
12. Leux C., Guenel P. Rev. Epidemiol. Sante. Publique. 2010 ; 58(5) : 359-367. DOI : https://doi.org/10.1016/j.respe.2010.05.005
13. Burek C.L., Talor M.V. J. Autoimmun. 2009 ; 33 (3) : 183-189. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jaut.2009.09.001
14. Безруков О.Ф. Антропогенное загрязнение как фактор, способствующий возникновению патологии щитовидной железы / О.Ф. Безруков // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. — 2007. — Т. 143. — С. 29-36
15. Relationship between urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons and thyroid hormons levels in Chinese nonoccupational exposure adult males / P. Zhu, Z. Bian, Y. Xia et al. // Chemosphere. — 2009. — Vol. 77 (7). — P. 883-888. DOI : https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.08.054
16. Особенности эндокринных нарушений у детей, проживающих в условиях высокого риска ингаляционного воздействия бензола, фенола и бенз(а)пирена / К.П. Лужецкий, О.Ю. Устинова, О.А. Маклакова, Л.Н. Палагина // Анализ риска здоровью. — 2014. — № 2. — С. 97-103
17. Reproductive history, occupational exposures and thyroid cancer risk among women textile workers in Shanghai, China / E.Y. Wong, R. Ray, D.L. Gao et. al. // Int. Arch. Occup. Environ. Health. — 2006. — Vol. 79. — P. 251-258. DOI : https://doi.org/10.1007/s00420-005-0036-9
18. Chages in thyroid peroxidase activity in response to various chemicals / M. Song, Y.J. Kim, Y.K. Park et al. // J. Environ. Monit. — 2012. — Vol. 14 (8). — P. 2121-2126. DOI : https://doi.org/10.1039/c2em30106g
19. Metabolic activation of nonpolar sediments extracts results in enhanced thyroid hormone disrupting potency / M. Montano, G. Weiss, L. Hoffman et al. // Environ. Sci. Technol. — 2013. — Vol. 47 (15). — P. 8876-8886.
20. Csaba G. Transgenerational effect of a single neonatal benzpyrene treatment on the glucocorticoicl receptor of the rat thymus / G. Csaba, A. Increfionda // Hum. Exp. Toxicol. — 1998. — Vol. 17 (2). — P. 88-92. DOI : https://doi.org/10.1177/096032719801700203
21. Zhang X. Epigenetics meets endocrinology / X. Zhang, ShukMei Ho // J. Mol. Endocrinol. — 2011. — Vol. 46 (1). — P. 11-32. https://doi.org/10.1677/JME-10-0053
22. Murphy K.A. The intersection between the arylhydrocarbon receptor (Ahr) and retinoic acidignaling pathways / K.A. Murphy, L. Quadro, L.A. White // Vitam Horm. — 2007. — Vol. 75. — P. 33-67. DOI : https://doi.org/10.1016/S0083-6729(06)75002-6
23. Бобирьова Л.Є. Особливості клінічного перебігу аутоімунного тиреоїдиту залежно від функції та вузлоутворення у щитоподібній залозі / Л.Є. Бобирьова, О.В. Муравльова, О.Ю. Городинська // Проблеми ендокринної патології. — 2014. — № 1. — С. 15-23
24. Гончарова О.А. Селен и щитовидная железа (обзор литературы и данные собственных исследований) / О.А. Гончарова // Ендокринологія. — 2014. — Т. 19, № 2. — С. 149-155.
25. Стан стресзалежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих з однобічним ендемічним вузловим колоїдним зобом / Г.І. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, В.О. Шідловський, О.Б. Столяр // Ендокринологія. — 2014. — Т. 19, № 2. — С. 93-98.
26. Pogribny I.P. Epigenetic events in tumorigenesis: putting pieces together / I.P. Pogribny // Exp. Oncol. — 2010. — Vol. 32, № 3. — P. 132-136.
27. Baccarelli A. Epigenetics and environmental chemicals / A. Baccarelli, V. Bolati // Curr. Opin. Pediatr. — 2009. — Vol. 21 (2). — P. 243-251. DOI : https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e32832925cc
28. Methylation of the thyroidstimulating hormone receptor gene in epithelial thyroid tumors: a marker of malignancy and cause of gene silencing / M. Xing, H. Usadel, Y. Cohen et al. // Cancer Research. — 2003. — Vol. 63 (9). — P. 2316-2321.
29. Dynamic changes in DNA methylation during multistep rat lung carcinogenesis induced by 3ethycholanthrene and diethylnitrosamine / W.B. Liu, G.Y. Liu, L. Ao et al. // Toxicol. Lett. — 2009. — Vol. 189 (1). — P. 5-13. DOI : https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2009.04.022
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.