На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 54-58
Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу
Прокопов В.О.1, Липовецька О.Б.1, Антомонов М.Ю.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777:628.16

РЕФЕРАТ:
Мета. Визначити кількісні показники впливу нестандартної питної води на хвороби системи кровообігу населення в м.Херсоні, яке вживає високомінералізовану воду з системи централізованого питного водопостачання.

Матеріали і методи дослідження. Вивчено вплив мінералізованої водопровідної питної води з підземних джерел в м.Херсоні на захворюваність населення хворобами системи кровообігу. Вода, що вживається населенням, містить наднормативні рівні солей жорсткості, сухого залишку, хлоридів і сульфатів. Величини цих показників у питній воді перевищують ГДК в середньому в 2 рази, а в Суворовському районі міста - в 3-4 рази. В якості контролю узятий р Чернігів, де вода артезіанського водопроводу не має відхилень від стандарту. Ретроспективному епідеміологічному нагляду методом когорт в цих містах підлягали всі випадки вперше зареєстрованих хвороб системи кровообігу та по окремим нозологіями за десятирічний період (2004-2013).

Результати. Аналіз первинної захворюваності населення показав достовірну різницю рівнів хвороб системи кровообігу в досліджуваному населеному пункті в порівнянні з контрольним (р <0,05). Висловлено припущення, що висока захворюваність населення м.Херсона хворобами системи кровообігу найімовірніше може бути за рахунок хвороб жителів Суворовського району, які споживають понад мінералізовану питну воду, ніж жителі інших районів міста. Прогнозування рівня захворюваності показало, що додаткові 1150 випадків на 100 тис. Населення хвороб системи кровообігу обумовлені наднормативних вмістом у воді мінеральних речовин.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
водопровідна питна вода, мінеральні речовини, хвороби системи кровообігу, кореляційний та регресійний аналіз.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопов В.О. Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька // Науковий вісник НМУ. – 2012. – Вип. 4. – С. 122-126.
2. Прокопов В.О. Вплив мінерального складу питної води на стан здоров’я населення (огляд літератури) / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька // Гігієна населених місць. – К., 2012. – Вип. 59. – С. 63-74.
3. Дудник С. Серцево-судинні захворювання в Україні: прогнози – невтішні [Електронний ресурс] / С. Дудник // Ваше здоров'я. – Режим доступу : http://www.vz.kiev.ua/sercevo-sudinni-zaxvoryuvannya-v-ukrayini-prognozi-nevtishni/
4. 4. Рахманин Ю.А. Методологические проблемы диагностики и профилактики заболеваний, связанных с воздействием факторов окружающей среды / Ю.А. Рахманин, Г.И. Румянцев, С.М. Новиков // Гигиена и санитария. – 2001. – № 5. – С. 3-7.
5. Рахманин Ю.А. Методика изучения влияния химического состава питьевой воды на состояние здоровья населения / Ю.А. Рахманин, Г.И. Сидоренко, Р.И. Михайлова // Гигиена и санитария. – 1998. – № 4. – С. 13-19.
6. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антом онов. – К., 2006. – 558 с.
7. Ворохта Ю.М. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров’я населення : автореф. дис. / Ю. М. Ворохта. – К., 2007. – 23 с.
8. Капранов С.В. Вода и здоровье / С.В. Капранов, О.Н. Титамир. – Луганск : Янтарь, 2006. – 184 с.
9. Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения / Е.А. Борзунова, С.В. Кузьмин, Р.Л. Акрамов, Е.Л. Киямова // Гигиена и санитария. – 2007. – № 3. – С. 32-34.
10. Лутай Г.Ф. Химический состав питьевой воды и здоровье населения / Г.Ф. Лутай // Гигиена и санитария. – 1992. – № 1. – С. 13-15.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.