На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 36-40
Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області
Лотоцька О.В.1, Кондратюк В.А.1, Паничев В.О.1
1 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

АНОТАЦІЯ:
Метою роботи було провести гігієнічну оцінку стану господарсько-питного водопостачання в Тернопільській області та аналіз динаміки якості питної води за період 2013-2016 рр. з джерел централізованого та децентралізованого водоснабженія.Об'ект і методи дослідження. Аналіз стану та якості питної води централізованих та децентралізованих джерел водопостачання Тернопільській області виконано за матеріалами досліджень, проведених в останні роки (2013-2016 рр.) В рамках державного моніторингу якості природних і питних вод.Результати. За водообеспеченностьюТернопольская область займає 15 місце в Україні. Розподіл водних ресурсів по території області нерівномірно. Проблема якості питної води була і залишається в області вкрай актуальною, надзвичайно гострою і є серйозною загрозою для здоров'я населення. Якість питної води з системи централізованого водопостачання погіршується через відсутність санітарно-захисних зон, незадовільний технічний стан водоочисних споруд та водопровідних мереж, недостатній контроль і неефективності технологій водопідготовки, низького рівня забезпеченості водою на душу населення. Якість питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Тернопільській області за хімічними та бактеріологічними показниками в останні роки залишається незадовільною і має нестійкий характер.Для поліпшення якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Тернопільській області пропонується посилити моніторинг джерел якості водопостачання регіону, створити інформаційний центри по обробці та узагальненню даних якості води та підвищити ефективність управління водним господарством, про раною і захистом водойм від шкідливого антропогенного впливу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
якість води, централізоване водопостачання, децентралізоване водопостачання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення. Науковий вісник НМУ. 2012. Вип.4. С. 122-126.
2. Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення. Науковий вісник НМУ. 2012. Вип.4. С. 122-126.
3. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в контексті національної безпеки України. Аналітична записка. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1037
4. Григоренко Л.В. Вплив якості питної води на стан здоров’я сільського населення. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 64. С. 80–86.
5. Мосейчук А.А., Бойко І.А. Оцінка якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії . 2011. № 4. С. 12-17.
6. Семчук Г.М. Народу України – якісну питну воду. Водопостачання та водовідведення. 2008. Спецвипуск. С. 2-5.
7. Пономаренко Н.П., Коршун М.М. Оцінка якості господарсько-питного водопостачання районів Чернігівської області. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2014. Т. 14, Вип. 2. С. 37-43.
8. Стасюк С., Майданович В. Проблема питної води в Україні. Режим доступу : https://aw-therm.com.ua/problema-pitnoyi-vodi-v-ukrayin
9. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2009 році / Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. Київ, 2009. 710 с. Режим доступу: http://old.minregion.gov.ua/zhkh/pitna-voda-ta-pitne-vodopostachannya-vodovidvedennya-teplopostachannya-502164/novini-500177/?page=2
10. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2010 році / Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ, 2010. 564 с. Режим доступу: http://old.minregion.gov.ua/attachments/files/zhkh/Vodopostachannya/__2010_pdf
11. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2012 році / Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Режим доступу: http://minregion.gov.ua/discussion/proekt-nacionalnoyi-dopovidi-pro-yakist-pitnoyi-vodi-tastan-pitnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2012-roci/
12. Про стан забезпечення населення Тернопільської області доброякісною питною водою. Режим доступу: http://www.terses.gov.ua/index.php/shcho-varto-znaty/1085-pro-stan-zabezpechennia-naselennia-ternopilskoi-oblasti-dobroiakisnoiu-pytnoiu-vodoiu
13. Блажкевич Л.Й. Вода питна. Ще раз про проблеми водопостачання в Тернопільській області. Режим доступу : http://www.terses.gov.ua/index.php/shcho-varto-znaty/1635-voda-pytna-shche-raz-pro-problemy-vodopostachannia-v-ternopilskii-oblasti
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.