На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 23-27
Сучасний стан захворюваності дітей на сальмонельози в Україні
Івахно О.П.1, Козярін І.П.1
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 616.981.49-053.2 (477)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: аналіз статистичних даних рівня захворюваності на сальмонельоз серед дитячого населення України в сучасних умовах.

Матеріали і методи дослідження. Проаналізовано дані статистичної звітності МОЗ України, що стосуються інфекційної захворюваності на сальмонельоз за останні роки.

Результати досліджень та їх обговорення. Виявлено, що за останні роки в Україні спостерігається зниження захворюваності на сальмонельоз. Разом з тим, факторами ризику розвитку даної патології як і раніше залишаються забруднені продукти харчування, вода, гідробіонти, обладнання, люди-бактеріоносії і ін. Надійних засобів специфічної профілактики сальмонельозу немає, що пов'язано зі значним різновидом представників сальмонел, численість серотипів яких щорічно збільшуються.

Висновки: Проблема сальмонельозу в Україні до теперішнього часу залишається невирішеною і потребує суттєвої корекції в системі епідеміологічного нагляду за даною патологією.
1. Поліпшення реєстрації випадків сальмонельозу, як і інших захворювань, можливо тільки за умови правильного оформлення різних форм первинної облікової документації з використанням Міжнародної статистичної класифікації хвороб.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти, захворюваність, сальмонельоз, харчові отруєння.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Зарицкий А.М. Сальмонеллезы. Киев : Здоровье, 1988. 160 с.
2. Зарицький А.М., Глушкович Т.К., Бубело В.О. Актуальність сальмонельозу в Україні і перспективи боротьби з ним. Інфекційні хвороби. 2016. № 3(85). С. 5-9.
3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: підручник у 3-ох томах. К. : Здоров’я, 2001. Т. 1. С. 360-380. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(01)00153-0
4. Лебедев Н.М. Сальмонеллезы: эпидемиология, клиника и профилактика. Минск : Беларусь, 1980. 111 с.
5. Інфекційні хвороби у дітей: підручник /за ред. Л.І. Чернишової. К. : Медицина, 2016. С. 527-532.
6. Крамарьов С.О. Гострі кишкові інфекції у дітей. Київ : Червона рута, 2007. 127 с.
7. Инфекционные болезни у детей: учебник / под ред. проф. С.А. Крамарева. К. : Медицина, 2013. С. 250-255.
8. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. К. : Здоров’я, 1999. С. 394-402.
9. Покровский В.И., Килессо В.А., Ющук Н.Д. и др. Сальмонеллезы: (Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика) . Ташкент : Медицина, 1989. 344 с.
10. Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды : методические указания МУ 4.2.2723-10. URL : http://docs.cntd.ru/document/1200083950
11. Штенберг А.И., Окорокова Ю.И., Мухорина К.В. Руководство к практическим занятиям по гигиене питания. М. : Медицина, 1976. С. 232-234.
12. Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник. У 2-х кн. / за ред. проф. В.І. Ципріяна. К. : Медицина, 2007. Кн. 2. С. 368-495.
13. Григор’єв П.Я., Стародуб Є.М., Яковенко Є.П. та ін. Хвороби органів травлення: (діагностика і лікування). Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. С. 417-420.
14. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога / за ред. проф. І.С. Зозулі. К. : Медицина, 2017. С. 886-904.
15. Малиш Н.Г., Зарицький А.М., Глушкович Т.Г. Сальмонельози в Україні: проблемні питання епідеміологічного нагляду. Профілактична медицина. 2016. №1-2. С. 33-40.
16. ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Про розповсюдження сальмонел серед людей (хворих та носіїв) та в об’єктах середовища життєдіяльності людини на території України у 2015 році : інформаційний лист. Київ, 2016. 9 с.
17. Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду : методичні рекомендації МОЗ України. К., 2003. 89 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.