На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (103)   -   Червень, 2022   -   Сторінки: 16-24
Захворюваність на злоякісні новоутворення населення України у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС
Присяжнюк А.Є.1, Базика Д.А.1, Гудзенко Н.А.1, Фузік М.М.1, Троцюк Н.К.1, Бабкіна Н.Г.1, Хухрянська О.М.1, Даневич С.А.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", Київ

УДК: 616-006:616-001.28:614-876:616-036.22

РЕФЕРАТ:
Проведено дослідження захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. Вивчення демографічної ситуації встановило, що на відміну від західних європейських країн, де середня очікувана тривалість життя постійно зростає, в Україні у 2005–2006 рр. відмічено суттєве зменшення цього показника із деяким зростанням у 2009–2019 рр. Очевидно, ця обставина може впливати на рівень захворюваності на ЗН, оскільки найвищий ризик захворювання на рак спостерігається саме у старшому віці.

Мета роботи: визначити частоту та ризик злоякісних новоутворень в групах населення України, які зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на основі довгострокового моніторингу злоякісних новоутворень у групах постраждалих – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр., евакуйованих із зони відчуження, мешканців найбільш забруднених радіонуклідами територій.

Результати. Має місце істотне перевищення очікуваного рівня захворюваності на рак щитоподібної залози серед УЛНА – у 4,5 рази, евакуйованих – у 3,8 раза, мешканців радіоактивно забруднених територій – у 1,3 рази.
Рівень захворюваності на лімфоми та лейкемії мешканців забруднених радіонуклідами територій різко підвищився у перші роки після аварії, але в наступні роки знизився и не перевищував показники Київської та Житомирської областей, а також України в цілому.
В українсько-американському епідеміологічному дослідженні «випадок-контроль» було підтверджено надлишковий ризик лейкемії в УЛНА, який становив у 1986–2006 рр. 2,38 (0,49–5,87). При цьому, оцінки ризику були подібними для хронічної лімфоцитарної лейкемії та інших форм цього захворювання в цілому.
Достовірне перевищення національного рівня захворюваності на рак молочної залози виявлено тільки у жінок-УЛНА 1986–1987 рр. У 1994–2019 рр. SIR становив 156,3 % (95 % ДІ 141,0–171,5).

Висновки. У зв’язку з тим, що латентний період різних форм радіогенних ЗН сильно варіює і для деяких форм є дуже тривалим, особливу увагу слід приділяти не тільки зазначеним вище нозологіям, а також і раку інших локалізацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
іонізуюче випромінювання, аварія на ЧАЕС, злоякісні новоутворення, постраждале населення
ЛІТЕРАТУРА:
1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Sources and Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2006 Report. Vol. I, Effects. Annex A: Epidemiological studies of radiation and cancer. New York: United Nations, 2008. P. 13–323. DOI : https://doi.org/10.18356/5d1e7755-en
2. Hsu W.L., Preston D.L., Soda M. et al. The incidence of leukemia, lymphoma and multiple myeloma among atomic bomb survivors: 1950–2001. Radiat Res. 2013;179. P. 361–382. DOI : https://doi.org/10.1667/RR2892.1
3. Preston D.L., Shimizu Y., Pierce D.A., Suyama A.,.Mabuchi K. Solid Cancer and Noncancer Disease Mortality: 1950–1997. Studies of mortality of atomic bomb survivors. Report 13: Radiat Res 160. 2003. Р. 381–407. DOI : https://doi.org/10.1667/RR3049
4. Kesminiene A., Evrard A.S., Ivanov V.K. et al. Risk of hematological malignancies among Chernobyl liquidators. Radiat.Res. 2008. Vol. 170 (6). P. 721–735. DOI : https://doi.org/10.1667/RR1231.1
5. Cardis E., Howe G., Ron E. et al. Cancer consequences of the Chernobyl accident: 20 years on. Journal of Radiological Protection. 2006. Vol. 26 (2). P. 127–140. DOI : https://doi.org/10.1088/0952-4746/26/2/001
6. Присяжнюк A.Є., Базика Д.А., Гудзенко Н.А. та ін. Онкологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС – 35 років поспіль. Екологія та медицина : матер. наук-практ конф. Київ, 2021. С. 193–197.
7. Gudzenko N., Mabuchi K., Brenner A.V., Little M.P., Hatch M., Drozdovitch V. et al. Risk of thyroid cancer in Ukrainian cleanup workers following the Chornobyl accident. Eur J Epidemiol. 2022. Vol. 37(1). P. 67–77. DOI : https://doi.org/10.1007/s10654-021-00822-9
8. Kesminiene A., Evrard A.S., Ivanov V.K. et al. Risk of thyroid cancer among Chernobyl liquidators. Radiat Res. 2012. Vol. 178(5). P. 425–436. DOI : https://doi.org/10.1667/RR2975.1
9. Richardson D.B. Exposure to ionizing radiation in adulthood and thyroid cancer incidence. Epidemiology (Cambridge, Mass). 2009. Vol. 20(2). Р. 181–187. DOI : https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e318196ac1c
10. Zupunski L., Yaumenenka A., Ryzhov A., Veyalkin I., Drozdovitch V., Masiuk S. et al. Breast cancer incidence in the regions of Belarus and Ukraine most contaminated by the Chernobyl accident:1978 to 2016. Int. J. Cancer. 2021. Vol.148(8). P. 1839–1849. DOI : https://doi.org/10.1002/ijc.33346
11. База даних ВООЗ “Health for all” URL : https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/
12. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021. Vol. 71. P. 209–249. DOI : https://doi.org/10.3322/caac.21660
13. Romanenko A.Ye., Finch S., Hatch M. et al. The Ukrainian-American study of leukemia and related disorders among Chernobyl cleanup workers from Ukraine: III. Radiation risks. Radiat. Res. 2008. Vol. 170(6). P. 711–720. DOI : https://doi.org/10.1667/RR1404.1
14. Zablotska L.B., Bazyka D., Lubin J.H. et al. Radiation and the risk of chronic lymphocytic and other leukemias among Chornobyl cleanup workers. Environ. Health Perspect. 2013. Vol. 121(1). P. 59–65. DOI : https://doi.org/10.1289/ehp.1204996
15. Ivanov V.K., Tsyb A.F., Khait S.E., Kashcheev V.V., Chekin S.Yu., Maksioutov M.A., Tumanov K.A. Leukemia incedence in the Russian cohort of Chernobyl emergency workers. Radiat Environ Biophys. 2012. Vol. 51(2). Р. 143–149. DOI : https://doi.org/10.1007/s00411-011-0400-y
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.